Sputtr.com | Alternative Search Engine

Neurovaskularne

SMJERNICE ZA LIJEČENJE PRIMARNIH GLAVOBOLJA ZASNOVANE NA DOKAZIMA ...

smjernice za lijeČenje primarnih glavobolja zasnovane na dokazima vida demarin, vlasta vukoviĆ, arijana lovrenČiĆ-huzjan, ivo luŠiĆ 1, davor janČuljak 2, katja ...

FOREWORD

Acta clin Croat, Vol. 41, Suppl. 3, 2002 7 Second Congress of Croatian Stroke Society Drugi kongres Hrvatskoga druötva za prevenciju moûdanog udara FOREWORD Stroke ...

THE BURDEN OF STROKE: A GROWING HEALTH CARE AND ECONOMY PROBLEM ...

Second Congress of Croatian Society for Neurovascular Disorders of Croatian Medical Association Drugi kongres Hrvatskoga druötva za neurovaskularne poremeÊaje ...

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI 1. Kadojić M. Cervikokranijalni sindrom:skup simptoma ili stvarni klinički entitet.

POSTERS POSTERI

Second Congress of Croatian Society for Neurovascular Disorders of Croatian Medical Association Posters Drugi kongres Hrvatskoga druötva za neurovaskularne ...

Ana tom ija Cilj nastave

Ana tom ija Cilj nastave Anatomija prou*ava normalnu gra*u ljudskog tijela. Cilj je kroz Sustavnu anatomiju prou*iti obiljeûja organa, njihovu opskrbu krvlju i ...

NOVOSTI U PREVENCIJI

Hrvatsko dru štvo za neurovaskularne poreme ć aje štvo za neurovaskularne poreme ć aje Hrvatskog lije č ni č kog zbora č ni č kog zbora Hrvatsko dru štvo za ...

50 SHORT-TERM OUTCOME OF STROKE

Acta clin Croat, Vol. 41, Suppl. 3, 2002 99 Second Congress of Croatian Stroke Society Drugi kongres Hrvatskoga druötva za prevenciju moûdanog udara ferred to ...

ZAČASNI ČLAN

Na temelju prijedloga Povjerenstva za odličja HLZ-a Glavni odbora Hrvatskoga liječničkog zbora na 54. sjednici od 4. veljače 2003. prihvatio je slijedeće ...

PROGRAM TJEDNA MOZGA (15. - 21.03.2004.) - ZAGREB

Ponedjeljak, 15 Ponedjeljak, 15. PROGRAM TJEDNA MOZGA (15. - 21.03.2004.) - ZAGREB Dan Vrijeme Događaj Mjesto Predavači Srijeda, 10.03.2004. 11:00 Brain briefing ...