Sputtr.com | Alternative Search Engine

Neydo

Discriminative Training and

... ^ ∞ =argmax ∞ S Y s =1 p ∞ (e s) • Ochand Neydo something else 4. Direct Translation Model • Normalized product of exponentials p ( e I 1 |f J 1) ...

Baz*1 Pamuk «e*_it Adaylar*1n*1n Verticillium Solgunluk ...

neydo**u Anadolu Bˆlgesinde Pamuk Ekim Alanlar*1nda Gˆr¸len Hastal*1klar ‹zerinde «al*1*_malar. GAP Bˆlgesi Bitki Koruma Sorunlar*1 ve «ˆz¸m ÷nerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, S. 5-9, *^anl*1urfa.

Determination of the Morpho-Tectonic Features and Stress ...

... G¸neydo**uya bak*1*_, b) Travertenin aÁ*1lma Áatla***1 Kuzey-Kuzeybat*1ya bak*1*_. 45 a b Determination of the Morpho-Tectonic Features and Stress-State of a Region Using Geographic Information... ...

The Components and Complexity of the Global Economic Crisis ...

... 1992 Avrupa Dˆviz Kuru Mekanizmas*1 krizi ve1997-99 G¸neydo**u Asya ve Rusyakrizleri gibi) farkl*1 olan yan*1, ilk bak*1*_ta birbirlerinden ba***1ms*1zm*1*_ gibi gˆz¸ken bir diziekonomik, ...

BAZI! LER! MAKARNALIKBU&DAY HAT LARININ TARIMSAL÷ZELL! KLER ...

neydo#uAnadolu Bˆlgesinde MakarnalıkBu#day Genotiplerinde Bitkisel÷zelliklerin De#i! im Sınırları. T¸rkiye 3. Ta rla Bitkileri Kongresi. 15-18 Kasım 1999, Adana. s.

BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL 90 ' larda G ü neydo ğ uda Ç ocuk Olmak 90 ' larda G ü neydo ğ uda Ç ocuk Olmak Röportaj: Rojin Canan Akın ve Funda Danışman Röportaj: Rojin Canan Akın ve Funda Danışman Metis Yay ı nlar ı-3.

DİYARBAKIR İLİ LİCE İLÇESİ ŞENLİK KÖYÜ YAŞAMINI ...

Ali Ak*1nc*1 Av. Mustafa Sar*1han Av. ÷nder ‹ng¸r Dr. Cengiz G¸nay *0HD MYK ‹yesi- Do**u ve G¸neydo**u Bˆlge Temsilcisi MAZLUMDER Diyarbak*1r *^ubesi Yˆnetim Kurulu ‹yesi Diyarbak*1r Barosu Diyarbak*1r Tabip Odas*1 6 / 6 ...

GUIA DE MUSEO DE LIMA

NEYDO HIDALGO. Dirección : Av. Pedro de Osma 105 - Barranco. 9. GRAU, CASA MUSEO MIGUEL. Teléfono : 4285012. Horario : Miércoles a sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Adana Seyhan Nezihe YalvaÁ Anadolu Otelcilik ve Turizm ...

... bat*1s*1nda Ni**de ve *0Áel, g¸neydo**us unda da Hatay illeri yer almaktad*1r. Bˆlgenin hemen hemen yar*1s*1 Toroslar'*1n ve Antitoroslar*1n uzant*1lar*1 ile kapl*1d*1r.

Sosyo Ekonomi

Benzer s¸reÁ G¸neydo**u Asya krizi sonras*1 Asya ¸lkelerinde de gerÁekle*_mi*_tir. Asl*1nda ya*_anan bu krizler geli*_mekte olan ¸lkelerde bankac*1l*1k sektˆr¸nde konsolidasyonu zorunlu k*1lmaktad*1r.