Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nezamisliva

Ultrazvuk u kardiologiji Ultrasound in cardiology

vice bez ehokardiografije nezamisliva. Received: 18th Mar 2008 E-mail: vjeran.nikolic-heitzler@zg.htnet.hr On the 4th April (Friday), at the 4th Congress of the

ŽENEIDRUŠTVO Teorijska pitanjadruštvene poziciježena

bitno je da je humanizacija rodnih odnosa nezamisliva bez slobode razvoja čovjeka (i žena i muškaraca) i društva ucjelini.Naznačene dv ije korelacije

Preparations for 2011 Census Integrirani grad An Integrated City

Zagreba koja je nezamisliva bez egzaktnih poda taka o prostoru i pojavama u njemu. U izradi projekta sudjelovali su Odjel za prostorne informacije i istraživanja i Odjel ...

Poljoprivreda Agriculture

dijelu zemlje, gdje je poljoprivreda nezamisliva bez navodnjavanja. Trenutno je povrπina koja se navod-njava 4.630 hektara, a potencijalna povrπina koja bi trebalo da ...

Katalog - DLUM -Zimski salon -

pat# dopu{ti estetska avtonomija, nezamisliva za drugite isto~noev-ropski †narodni demokratii# a tvorcite so zavist gledaa na svoite kolegi od Slovenija, Hrvatska ...

STRANI PRAVNI

Po njemu, apsolutna zabrana prinude nezamisliva je bez nastojanja da se »potpuno (totalno) ovlada ljudima i njihovim ponašanjem« i zbog toga i

UDK33 ISSN 1330-1039

Analiza problematike implementacije strategije nezamisliva je bez utvrđivanja uloge menadžera srednje razine. Uloga menadžera srednje razine pojavljuje se u dvije

OGRANI ENJA SAVREMENE MIKROEKONOMSKE TEORIJE IZBORA POTROŠA A ...

Nova i bolja teorija izbora potrošača od neoklasične je nezamisliva bez inkorporiranja intersubjektivnih faktora u model izvođenja pojedinačnih, i na bazi njih ...

zaštita - Sjeme i

profitabilna proizvodnja nezamisliva je bez upotrebe sofisticirane tehnologije te sjemena i zaštitnih sred-stava vrhunske kvalitete. Pred Vama se nalazi brošura koja ...

1 Uvod kristali

Savremena poljoprivreda nezamisliva je bez mašinske tehnike. U mašinskoj tehnici još uvek su najzastupljeniji metalni materijali. Najrasprostranjenji metalni materijal i ...