Sputtr.com | Alternative Search Engine

Niepalna

RIDURIT – niepalna płyta gipsowa

RIGIPS ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa Tel. +48 22 457 14 57 lub 8 Fax +48 22 457 14 55 E-mail: Rigips.Polska@saint-gobain.com Biuro Doradztwa Technicznego 0 801 ...

2 Wst´p … izolacja cieplna, zapewnia oszcz´dnoÊç energii ...

Izolacja na powierzchni stropu Cieplna / akustyczna* / i niepalna* * izolacja poddasza nieu˝ytkowego o konstrukcji drewnianej i z drewnianym stropem z widocznymi ...

E.£UKASIAK

• pod³oga z p³yt¹ wiórow¹ – trudnozapalna i niepalna oraz F 30 • pod³oga z p³yt¹ aluminiow¹ – trudnozapalna i niepalna oraz F 30 • p³yta wapienno-niepalna ...

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI

• Odporna na korozję • Niezapalna • Niepalna • Odporna na działanie szkodników • Włókno szklane bez 11/09 © 2009 Guardian Building Products ...

SUPER-MATA

•­­jest­niepalna •­jest­paroprzepuszczalna Parametry techniczne: •­współczynnik­przewodzenia­ciepła­ λ D =0,033 [W/mK] •­Klasyfi­kacja­ogniowa­A1

Bezpieczna Rodzina - wniosek

domek letniskowy _ Rok budowy: konstrukcja : palna # niepalna # #_ _ _ _ _ _ _ Gara # konstrukcja : palna # niepalna # _ _ _ konstrukcja : palna # niepalna #_ _ _ _ !

Aparaty niskich napięć LOVOS-5 LOVOS-10 Ograniczniki przepięć ...

– niepalna obudowa odporna na promieniowanie UV, – produkt bezobsługowy, – wszystkie akcesoria wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

PAPY ZGRZEWALNE Z DODATKIEM MODYFIKATORA

... narażone na działanie czynników mechanicznych; - welonu z włókien szklanych: papa zalecana na dachy stabilne wymiarowo nie podlegające drganiom i osiadaniu. NIEPALNA ...

KNAUF Płyta zwykła

■ Niepalna ■ Możliwe wykonanie elementów łukowych ■ Możliwe wykonanie elementów łamanych po nafrezowaniu ■ Niewielka odkształcalność przy zmiennych

Cennik

niepalna, elastyczna płyta z wełny kamiennej o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych, akustycznych i przeciwognio-wych. Łatwa w obróbce i zastosowaniu.