Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nivoa

Pouzdanost određ ivanja nivoa antitela za TSH receptore za ...

Volumen 66, Broj 10 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 779 Correspondence to: Aleksandar Aleksić, Zdravstveni centar Zaječar, Internistička služba, Rasadnička b.b., 19 000 Zaječar, Srbija.

Komejeobukanamenjena? Obuka je namenjena stručnjacima svih ...

Komejeobukanamenjena? Obuka je namenjena stručnjacima svih profila i menadžerima srednjeg upravljačkog nivoa koji se u svom poslubaverešavanjemsloženihproblema.

Diabetes During Pregnancy

Ako se ne liječi, gestacijski dijabetis mo e dovesti do:  formiranja velike bebe, što mo e izazvati teškoće s porođajem  mana pri porođaju  niskog nivoa šećera u krvi kod vaše bebe nakon rođenja, što nije dobro za bebu  problema sa disanjem kod bebe.

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Cilj istraživanja je bio pronaći vezu između patološkog nalaza ultrazvuka jetre (masne jetre) i patoloških nalaza lipida i nivoa šećera u serumu svih ispitanika.

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Enger i Smith (2004) ga defini{u kao: meru raznovrsnosti vrsta prisutnih unutar jednog ekosistema, a Brennan i Withgott (2005): Biodiverzitet je raznovrsnost `ivota i svih wegovih formi, nivoa i kombinacija.

Siemens Industry Industry Automation / Drive Technologies ...

industrije – od ulazne logistike repromaterijala do izlazne logistike gotovih đ ačkoji nudi proizvoda, od najnižeg nivoa u polju, pr menadžmenta korporacija. eko nivoa menadžmenta proizvodnje, do

Strojarstvo 52 (3) 303-313 (2010) M. A. KHAN et. al., Control ...

Prikazan je i nelinearan model kontrolera sa tri nivoa struje koji je razvijen u SIMULINK okruženju. U radu je također prikazana usporedba dvaju tipova kontrole: kontroler sa tri nivoa struje i PWM strujni kontroler.

Rezime Abstract

Kaj de-cata so autizam se najdeni zna~itelno povi-soki od normalni nivoa na CRP (p=0.005) i S100 (p=0.03) proteini. Postoeweto na podignatite nivoa na CRP i S100 proteini kaj decata so autizam e odli~en znak za sis-temsko vospalenie {to mo`e da pridonese za nevropatologija na ova naru{uvawe na mozokot.

Srčani troponin kao biohemijski pokazatelj perinatalne ...

Cilj ove studije bio je da se utvrdi povezanost ranog porasta nivoa cTnI sa krajnjim ishodom kod vitalno ugro ene asfiktične novorođenčadi. Me-tode.

FLEKSIBILNOST VODJE - POGOJ ZA USPEŠNO VODENJE

(Koren, 1999) Tabela 5.1 Vođenje zavisno od nivoa zrelosti »podređenih« Vođino ponašanje usmjereno treba biti prema Nivo zrelosti »podređenih« Odnosima Zadacima Opis ponašanja pri vođenju 1. nesposoban-nevoljan 2. nesposoban-voljan 3. sposoban-nevoljan 4. sposoban-voljan Nisko Visoko Visoko Nisko Visoko ...