Sputtr.com | Alternative Search Engine

Njihovi

IZ OBLASTI MAŠINA

SRPS EN ISO 6683:2008 Mašine za zemljane radove - Sigurnosni pojasevi i njihovi priključci - Zahtevi za performanse i ispitivanje Earth-moving machinery-Seat belts

VA@NOST RANE DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE ZAKA[NJELOG I ...

U slu~aju ozbiljnoga razvojnog poreme-}aja, djeca jezi~ne strukture usvajaju drugim procesima obrade nego njihovi vr{njaci koji nemaju tih te{ko}a, te im za to treba vi{e vremena i deficiti u pravilu nisu nika-da do kraja kompenzirani.

Podrška kvalitete usluge za umreženu virtualnu stvarnost u ...

Usluge umrežene virtualne stvarnosti odlikuju se raznim višemedijskim komponentama (trodimenzionalni objekti, grafika, zvuk, i sl.), objedinjenim u distribuiranom "virtu-alnom svijetu" te dinamičnom korisničkom interakcijom, zbog čega njihovi zahtjevi prema mreži često nadilaze za-htjeve tzv ...

IstrskIgradovi

a prebivalstvo je v njihovi neposredni bližini ali okoli njih gradilo naselja, ki so kasneje prerasla v mesta. Nekateri kašteli so bili takrat zapuščeni za vedno, a tisti, ki so imeli

PROGRAM SUZBIJANJATRGOVANJALJUDIMAU HRVATSKOJ

Danas djelatnici WLID-a i njihovi partneri pomažu u izgradnji mira u sukobom razdvojenim zajednicama u Ugandi, bore se protiv izrabljivačkih oblika dječjeg rada u Ekvadoru i Peruu, poboljšavaju pristup osnovnom obrazovanju u Etiopiji, podu-piru međuvjersko suglasje u Albaniji, jačaju civilno ...

Velika predavaonica Main Lecture Hall

... Goga B. Obredna klanja: Nove spoznaje vezane uz dobrobit zivotinja, struku i zakonodavstvo Europe Religious slaughter: Recent developments in relation to animal welfare, practices, legislation and wider implications in Europe 9:30 - 9:50 Beck R. Krpelji i njihovi trikovi: zoonotski uzročnici i njihovi ...

Status of Pb and Cu in the calcareous soils of Ćemovsko field

Naučni skupovi o tlu bi trebali biti samo putokazi i prilika da se prezentiraju fokusi naših istra ivanja i njihovi rezultati. Regiju Zapadnog Balkana karakteriše krajnja raznovrsnost geomorfoloških prilika.

Uredske radne stolice - istra`ivanje deformacija i indeksa ...

Teorijski model udobnosti i neudobnosti i njihovi čimbenici na razini čovjeka, sjedala i sustava (De Looze i sur., 2003) Figure 1 Theoretical model of comfort and discomfort and its underlying factors at the human, seat and context level (De Looze et al., 2003)

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Podaci o turističkom prometu (dolazak i noćenja turista) dani su na osnovi Mjesečnog izvještaja o dolascima i noćenjima turista (obrazac TU-11) koji dostavljaju: − svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju ...

Nizak arterijski pritisak na prijemu kao prediktor smrtnog ...

Cilj našeg istra ivanja bio je da se proceni značaj arte-rijske hipertenzije kod bolesnika sa disekcijom aorte tipa A, njihov intrahospitalni i 6-mesečni mortalitet i njihovi predi-ktori, kao i dnevna i sezonska hronobiologija ovog tipa dise-kcije aorte.