Sputtr.com | Alternative Search Engine

Norvegji

PAKETË INFORMUESE PËR NORVEGJINË

Për të marrë vizë duhet të paraqisni: • Një pasaportë të vlefshme të paktën 90 ditë pas periudhës për të cilën keni kërkuar një vizë • Dokument që vërteton se keni fonde të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit në Norvegji.

Procedura e azilit në Belgjikë

Botues përgjegjës: Dirk Van den Bulck Kjo broshurë është hartuar nga Komisariati i përgjithshëm për refugjatë dhe apatridë dhe është në dispozicion në gjuhën frënge, flamane, angleze, ruse, arabe, persane, lingala dhe shqipe.

Leje pune

A r b e i d A l b a n s k Leje pune Leja për punë është një dokument që Ju jep leje për të punuar në Norvegji. Rregullat vlejnë për kërkuesit nga shtetet jashtë Bashkësisë Evropjane, Bashkimit Ekonomik Evropjan dhe të EFTA-s, si dhe për kërkuesit nga BE-ja, nga BEE-ja dhe nga ...

KORNIZA E KURRIKULIT

... Zyra Ndërkombëtare e Arsimit (IBE) e UNESCO-së Cecilia Braslavsky, drejtor i IBE-s Massimo Amadio, koordinator programi Mankolo Lethoko, konsultant Ekspertët ndërkombtarë, pjesëmarrës në Seminar të Majit, 2001, në Raste studimesh në zhvillimin e kurrikulit Arild Thorbiorensen (Norvegji) Dakmara ...

EArdhmjaeDemokracisënëEuropë

... Regional Authorities of the Council of Europe Brith Fäldt, anëtaree Kongresittë Autoriteteve Vendoredhe Rajonaletë Këshillittë Europës- member of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (Suedi) Andreas Føllesdal, Universitetii Oslos- University of Oslo (Norvegji) ...

E drejta dhe detyra e mësimit të norvegjishtes dhe të ...

E drejta dhe detyra e mësimit të norvegjishtes dhe të njohurive shoqërore Mësimi i norvegjishtes dhe i njohurive shoqërore për imigrantë është përcaktuar me ligj prej 1 shtatorit 2005.

GUIDË PËR VENDET E DESTINACIONIT NORVEGJIA

5 Viza e vizitorit për Norvegji Nëse ju nuk mund të merrni një vizë vizitori për të gjithë zonën Shengen, mund t'ju jepet një vizë kombëtare për vizitor e cila është e vlefshme vetëm për Norvegji dhe e cila mund të jepet vetëm në rrethana të veçanta.

Revistë mujore për fëmijë, të rinj dhe prindër, prill ...

Që nga viti 1995 në Oslo të Norvegjisë, zhvillon mësimin në gjuhën Shqipe një shkollë e organizuar dhe e realizuar nga mergimetarët shqiptar që jetojnë dhe veproj në Norvegji.

QENDRAISLAMIKEKULTURORESHQIPT ARENËNORVEGJI QENDRA ISLAMIKE ...

QENDRAISLAMIKEKULTURORESHQIPT ARENËNORVEGJI QENDRA ISLAMIKE KULTURORE SHQIPTARE NË NORVEGJI ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER I NORGE Adresa: Grenseveien 32 A Web: www.qiksh.no 0571 OSLO Epost: adm@qikshno 0571 OSLO E-post: adm@qiksh. no NORWAY Tel.: +47 22353372 Fax: +47 22351156

Imigrim familjar

Personi që banon në Norvegji duhet të jetë shtetas norvegjez ose shtetas nordik, ose duhet të ketë leje qëndrimi të përhershme (kjo leje quhej më herët leje për vendosje), ose leje qëndrimi që është bazë për leje qëndrimi të përhershme..