Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nuusbrief

Nuusbrief 2. News letter 2 2008

1 Nuusbrief 2. News letter 2 2008 Dit is vir my aangenaaam om weer vir julle almal die tweede nuusbrief te stuur. Ek het gehoop om op hierdie stadium goeie nuus te kan berig oor die Wetgewing rakende die Biodiversiteitsplanne, maar helaas, geen nuus nie.

Nuusbrief / Newsletter - November 2011

Nuusbrief / Newsletter - November 2011 Geagte kliënt / Dear client SARS From 1 November 2011 we as accountants are unable to do any changes on behalf of our clients regarding the following;  Change of banking details If your banking details change or SARS wants to verify your banking details ...

Agri SA E-nuusbrief / E-newsletter

Agri SA E-nuusbrief / E-newsletter September 2011 (3) In die nuusbrief / IN THIS NEWSLETTER  Groenskrif oor Grondhervorming  IZETHELO - FRUIT NEWS: AN AWARD FOR OUTSTANDING JOURNALISM  Afsterwe van Chris Cilliers  Agri SA Kongres: 2011  AGRI SA's CONGRESS: 2011  RAW WATER ...

Agri SA E-nuusbrief / E- newsletter

Agri SA E-nuusbrief / E-newsletter JULIE/JULY 2011 In die nuusbrief / IN THIS NEWSLETTER  GFIP E-TOLL TARIFFS  Dié slaggate moet herstel word  Finansiële hulp aan die volstruisbedryf  VAAL RIVER SYSTEM ANNUAL OPERATING ANALYSIS  THESE POTHOLES NEED TO BE FIXED  MEETING OF THE ...

Nuusbrief 2009 2 Compressed

John Jeftha lewer sy Presidentsrede tydens Kongres 2008 in Pinelands, Kaapstad. Hierdie uittreksels uit die inleiding van die Presidentsrede tydens die Kongres 2008 beklemtoon weereens die visie van die KPO ten opsigte van transformasie.

Desember Nuusbrief 11

1 DES/JAN 2007 Vol 5 Nr 1 Landbou en tuinbou is ons besigheid Landbou en tuinbou is ons besigheid • S e • d 0 e 3 1 t r 9 • • S 0 e 3 d t 1 r e 9 Laat Krismisrose só tot hul reg kom.

NUUSBRIEF NEWSLETTER

NUUSBRIEF NEWSLETTER Nomme Numbe 4 vano 2008 Improve Office Morale In today's tough times, we have to find ways to keep our staff happy and willing to come to work.

uid-Afrikaanse Vereniging vir Gewasproduksie

1 REDAKSION EEL/EDITORIAL Hiermee die 2004 uitgawe van ons SAVG nuusbrief, met 'n oorsig van gebeure en personalia soos weergegee deur individuele lede en lido rganisasies.

Hereford

Meer daaroor in die Nuusbrief. Dit is ook belangrik om te verseker dat u Per Kapita lyste die kantoor nie later as die 12 de Januarie bereik nie. Onthou dat indien ons nie u gekorrigeerde Per Kapitas ontvang teen die genoemde datum nie sal dit as korrek aanvaar word.

Kejafa Knowledge Works update- Spring 2011:

Kejafa Knowledge Works update- Spring 2011: New Publications: Meatmaster Sheep - Breed Establishment (Freddie Peters)-A4 Full Colour 150 pages available end of October- Book your copy now for R300 and save R50 and FREE postage .