Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nyingine

Dr. Iribe Mwangi's C.V

... Kariuki's autobiography, Illusion of Power : Fifty Years in Kenyan Politics, published by Kenway Publishers, a subsidiary of E.A.E.P 2007 Translated Ngugi wa Thiong'o's short story "Minutes of Glory" (in Secret Lives and Other Stories E.A.E.P to "Dakika za Adhama" in Alidhani Kapata na Hadithi Nyingine ...

Translation request form

Ikiwa unahitaji mkalimani kukueleza zaidi kuhusu kijitabu hiki kwa lugha nyingine, au ungependa kupokea kitabu hiki kwa sura nyingine, tafadhali weka 'tick' katika sanduku inayohusika.

FOREWORD BY KENYA EVALUATION ASSOCIATION_KEA

Unawakilisha kiasi ambacho matokeo fulani yatasemekana kuwa yamesababishwa na ufadhili fulani, au yametokana na kuhusika kwa mshirika fulani wa kimaendeleo au fadhila nyingine za kimaendeleo (zinazotarajiwa au zisizotarajiwa), sababu nyingine zisizotarajiwa na pengine miyumbisho kutoka nje. 10

JPAS Subscriber Profile: Clara Momanyi, Ph.D.

Association of Third World Studies-Kenya Chapter, Nairobi), "Ngome ya Nafsi" in Mayai Waziri wa Maradhi na Hadithi Nyingine (Nairobi: Focus Publishers, 2004), "The Effects of Persians on the Kiswahili Language" in The Guide, Journal of East Africa, (vol.11 no. 11, Dec/Jan. 2004), "Swala la Uana katika ...

Records of the independence struggle in Uhehe (Tanzania)

Jibu: Ndiyo, walikuwa wanatumia Kiswahili Swali: Na ulisema kwamba mara nyingine iliwabidi kueleza kwa Kihehe katika shughuli za vijijini. Jibu: Ndiyo, lugha hii mpaka leo inatumika.

The right secondary school

Ikiwa unahitaji mkalimani kukueleza zaidi kuhusu kijitabu hiki kwa lugha nyingine, au ungependa kupokea kitabu hiki kwa sura nyingine, tafadhali weka 'tick' katika sanduku inayohusika.

2010 NCTS Conference Form 01

Eleza kwa kifupi sana, ni suala gani, au au changamoto gani katika harakati za kutoa Tiba, Matunzo, au Huduma nyingine za kuwasaidia watu waishio na VVU/UKIMWI, ambayo unatarajia kueleza katika mada yako:

Debating Constitutional Amendments in Tanzania

Sub-article 3 says and deserves to be quoted: Hakuna mamlaka itakayoingilia Mamlaka nyingine isipokuwa kama na kwa kadri ilivyoelezwa katika Katiba hii .

SALAMA Dictionary Compiler

[ajabu] <KIC> Ajabu [ajabu] kwangu ilikuwa kuona wingi wa samaki unapita ugali. {ajali} N 9/10 { accident, fate } 10 [ajali] <MZI> "Ajali [ajali] nyingine haitatokea tena," nilimhakikishia.

Nasari za miche

Kutayarisha nasari Kuna aina mbili za nasari za kupandia miche: Nasari zilizoinuka (raised beds) zinafaa mahala penye mvua ya kutosha na ambapo maji yatateremka kwa urahisi Nasari nyingine huchimbiwa chini (sunken beds), na hasa katika sehemu zenye mvua haba ama zisizo na maji ya kutosha Bustani hizi huwa ...