Sputtr.com | Alternative Search Engine

Nyjavaslat

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslatról Budapest, 2011. október 11.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 4. szám

... nélkül terjeszt az Országgyûlés elé, b) meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgyûlés költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költség vetésrõl szóló tör vényjavaslat és az annak v égrehajtására v onatkozó törvé nyjavaslat ...