Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obavje

SUGLASNOST NA PRISTANAK ADMISSION AGREEMENT

OBAVJE Š TENJE O TRETIRANJU PRIVATNOSTI NOTICE OF PRIVACY PRACTICES Ja ovim potvrðujem da sam dobi-o/-la kopiju obavještenja ove ustanove o tretiranju privatnosti koja objašnjava korištenje i otkrivanje zaštiæenih zdravstvenih informacija, od bilo koje vrste,od strane ove ustanove.

ANALIZA UMJETNI^KOG DJELA

Jedan student mjeri Vulasovu Skulpturu i obavje{tava o duljini masa okrenutih u razli~itim smjerovima. Njihov otklon mjeri kutomjerom i o tome tako|er izvje{tava.

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 1 - JANAB 11 - JANAB JP ...

oglasnik javne nabavke 1 - janab 11 - janab jp elektroprivreda bih dd sarajevo obavjeŠtenje o nabavci broj 09-4-043/2009 robe odjeljak i: ugovorni organ

SADRŽAJ - ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA (autorski prečišćeni ...

© REVICON 5 SADRŽAJ Iz recenzija ..... 13 Predgovor ..... 15

Godina XV/VII Ponedjeljak, 19. 12. 2011. godine Broj/Broj

Godina XV/VII Ponedjeljak, 19. 12. 2011. godine Broj/Broj 100 Godina XV/VII Ponedjeqak, 19. 12. 2011. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za nabavku roba 12 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za ...

VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST s pravom javnosti

3 SA ETAK Ovim diplomskim radom obrađen je prikaz osposobljavanja povjerenika radnika iz zaštite na radu putem e-learning sustava. U njemu je definiran e-learning sustav, prikazane su njegove prednosti i nedostaci u usporedbi sa dosadašnjim klasičnim organizacijskim oblicima obrazovanja te ...

(Microsoft Word - Obavje\232tenja 5_10_13.doc)

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI RADOVI Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Munir Tojaga, tel. 033/563-468, Branka Mujezinovi ...

Godina XVI/VIII

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 16. 1. 2012. godine Broj/Broj 3 Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 16. 1. 2012. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za nabavku roba 12 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za ...

obavještenje o dodjeli ugovora gold mignon

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA Broj: 10.2.6-11.4.-440/09 Radovi X Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija «JP BH Pošta» d.o.o.-Centar pošta Sarajevo Kontakt-osoba Rustempašić Vildana Adresa /Adresa/Zmaja od Bosne 88 Poštanski broj /Poštanski ...

OBAVIJEST O PREKOVREMENOM RADU RADNIKA

OB-RO- I Državni inspektorat, Petračićeva 4, 10000 Zagreb, OIB: 54393857592, www.inspektorat. hr Čl. 45.st.3. Zakona o radu _____ (tvrtka i sjedište poslodavca) _____ (telefon/mobitel) _____ ...