Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obdelavo

CPA - Klasifikacija proizvodov po dejavnosti Classification ...

... hard materials DK29.43.12 Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov, stiskalnice za izdelavo lesnih ploš* Machine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials DK29.43.34 Deli in pribor za stroje za obdelavo lesa ...

CIMOS TITAN

CIMOS TITAN livarna z obdelavo, d.o.o. Kovinarska 28, 1241 Kamnik CIMOS C * 5856 izd.01 CIMOS TITAN, livarna z obdelavo, d.o.o. Kovinarska 28, SI-1241 Kamnik, Slovenija Vpis: Okro*~no sodi*a*e v Ljubljani, *at.r.vl.: 1/30067/00 Dav. *at.:29388678; Osn. kapital: 782.116.000,00 SIT Tel.: + 386 1 ...

ZNANSTVENE IN SPLOŠNE KLASIFIKACIJE

... Les (kot gorivo) 662.7 Goriva, tehnologija 662.71 Lesno oglje 662.715 Lesni katran 662.765 Lesni plin 662.765 Plin, lesni 667 Barvilska industrija 667.74 Les, barvanje 674 Lesna industrija 674.02 Les, postopki za obdelavo 674.03 Les, vrste 674.04 Les, impregnacija 674.04 Les, sušenje 674.05 Les, orodje in stroji za obdelavo ...

KOVINSKI IZDELKI

Dejavnost obsega celovito mehansko obdelavo kovin (struženje, rezkanje, vrtanje, brušenje) na klasičnih in CNC stružnih avtomatih. Proizvajamo različne sestavne dele in dodelave polizdelkov (odkovkov) na kosovnih večvretenskih stružnih avtomatih, namenjenih za potrebe avtomobil-ske industrije.

The use of Leica Geo Office in mine surveying Uporaba ...

Standardni paket je razširjen z možnostmi pregledovanja in urejanja, zmogljivimi možnostmi za uvoz in izvoz podatkov, vključno s pripravo vektorskih podlag, fleksibilnimi možnostmi za pripravo zapisnikov in obdelavo tahimetričnih opazovanj Network Adjustment, * GIS/CAD Export, * Surfaces ...

Slovar kmetijskih strojev - slovensko angleški nemški ...

Slovar kmetijskih strojev - slovensko angleški nemški Wörterbuch der landwirtschaftlichen Maschinen - Slowenisch, Deutsch, Englisch Dictonary of Agricultural Machinery - Slovenian, German, English © Slovarji.info Keywords : SI: slovar kmetijstva, kmetijstvo, stroji za obdelavo tal, slovar ...

MODIFICATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF GRAPHITE BY OXYGEN ...

SPREMEMBA MORFOLOGIJE GRAFITA MED OBDELAVO S KISIKOVO PLAZMO Kristina Eler{i~ 1, Ita Junkar 1, Martina Modic 1, Rok Zaplotnik 1, Alenka Vesel 2, Uro{ Cvelbar

PREPARATION OF NiO/YSZ POWDERS USING A PECHINI-TYPE METHOD ...

relativnilinearniskr~ki(D L/L) med temperaturno obdelavo Sample Tsint. /°C a r green /% b r sint. /% D L/L/% CC1 1510 50.6 77.2 13.2 CC2 1510 49.3 75.4 13.2

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

omogočilo natančno obdelavo dobljenih podatkov. Zapise intervjujev smo združili in jih razdelili na posamezne tematske kategorije, v katere

G. KOSEC et al.: EFFECT OF 3 S REHEATING ON CHARPY NOTCH ...

V drobnozrnatem jeklu z 0.1 C in 0.32 Nb je bila s toplotno obdelavo ustvarjena mikrostruktura iz martenzita in spodnjega bainita.Polovicapreizku{ancevjebilanatozmovasegreta3spri750°Czelektri~nimtokom.Charpypreizkusisobiliizvr{eni