Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objavljenih

SPISAK NAUČNIH RADOVA I OBJAVLJENIH PUBLIKACIJA

NAUČNI RAD Naučnim radom se bavi još od ranih studentskih dana kada je počeo da objavljujem prve samostalne radove. U toku studija bio je aktivan član Komiteta za naučno istra ivački rad. Autor je poglavlja u jednoj knjizi i jednoj monografiji i do sada je objavio 136 radova koji su ...

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENO - STRUČNIH RADOVA OD 2000. DO ...

10 POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENO - STRUČNIH RADOVA OD 2000. DO 2007. GODINE Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu: 1.

List of Co-authors of Published Papers (Popis koautora ...

List of Co-authors of Published Papers (Popis koautora objavljenih radova) 1) Ivana Anđelić, Depatment of Chemistry, University of Split, Croatia

Spisak do sada izdatih BAS standarda

Microsoft Word - Spisak objavljenih BAS-ova decembar 2009.doc ... standarda (Podatak decembar 2009) Izvorni Povučen sa/bez zamjene Naziv RG 1 BAS EN 26:2003 EN 26 1997+Ac:1998+A1: 2000 Gasni protočni grijači vode za ...

POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

Prim. dr.sc. Miodrag Lacić, dr.med. Specijalist nuklearne medicine Ekspert Svjetske zdravstvene organizacije Znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu POPIS OBJAVLJENIH RADOVA 1.

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI 1. Kadojić M. Cervikokranijalni sindrom:skup simptoma ili stvarni klinički entitet.

List of Published CC Papers (Popis objavljenih CC radova)

List of Published CC Papers (Popis objavljenih CC radova) 2003 1) D. Vukičević, N. Trinajstić, Modified Zagreb 2 M Index - Comparison with the Randić Connectivity Index for Benzenoid Systems, Croat.

40 YEARS OF THE JOURNAL GENETIKA

Struktura objavljenih radova prema oblastima je slede ća: oplemenjivanje biljaka 402, biljna genetika 187, medicinska genetika 116, populaciona genetika 115,

Zbirni pregled

Od 1990. godine ispravljeno je pobrojavanje objavljenih radova tako da redoslijedni koden broj predstavlja stvarni redni broj kategorizira-nog rada tijekom cijelog razdoblja izla`enja ~asopisa Strojarstvo.

Dr Milena Spirovski

Autor i koautor 21 rada iz oblasti magnetne rezonance objavljenih ili prikazanih na konferencijama, kongresima, godišnjim skupovima i seminarima, kao i objavljenih u nacionalnim i medjunarodnim naučnim i stručnim časopisima, od kojih su najznačajniji: