Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objekata

KUĆA-AUTORSKO DELO

VOID SPACE/HINGED SPACE HOUSING Fukuoka, Japan, 1989-1991 PROGRAM: Mixed use complex, with 28 residential apartments CLIENT: Fukuoka Jisho Co. SIZE: 14,000 sf STATUS: completed From hinged space to the silence of void space.

Programiranjekorisničkih interfejsa Bojan Furlan

Creating Objects  Step 1: Allocating memory  Use new keyword to allocate memory from the heap  Step 2: Initializing the object by using a constructor  Use the name of the class followed by parentheses Date when = new Date( );

MARKETING PROSPECT Preduze*e za zaštitu imovine i odr ...

Marketing prospect of Preduze * a za zaštitu imovine i odr avanje objekata "Kolubara-Usluge" DOO IEN/CONZIT 1 Institut ekonomskih nauka Zmaj Jovina 12, Beograd «CONZIT» Kralja Milana 10, Beograd MARKETING PROSPECT Preduze*e za zaštitu imovine i odr avanje objekata "Kolubara-Usluge" DOO ...

Preduze * e za zaštitu imovine i odr avanje objekata ...

Marketing prospect Preduze * a za zaštitu imovine i odr avanje objekata "Kolubara-Usluge" DOO «CONZIT» Kralja Milana 10, Beograd «Institute of Economic Sciences» Zmaj Jovina 12, Beograd MARKETING PROSPECT Preduze * e za zaštitu imovine i odr avanje objekata "Kolubara-Usluge" DOO ...

INFORMACIJSKI SUSTAV ODR AVANJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ...

1 INFORMACIJSKI SUSTAV ODR AVANJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA, POSTROJENJA I URE**AJA SA ETAK ˝lanak opisuje pristup odr avanju tehni˛kih sustava na primjeru distribucijskih elektroenergetskih objekata, postrojenja i ureˇaja.

REFERENTNA LISTA REFRENCES

Na takav način uspješno smo završili cijeli niz velikih objekata kao što su Hotel Sheraton Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Muzej grada Zagreba, Hotel

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i ...

Microsoft Word - Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata.doc

zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata

O PROGLAäENJU ZAKONA O URE ð ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list Crne Gore", br. 51/08 od 22.08.2008) zako o uredjenju prostora i izgradnji objekata

STAMBENO NASELJE RASADNICI - BANJICA RESIDENTIAL ESTATE ...

STAMBENI KOMPLEKS "RASADNICI" -BANJICA OPIS LOKACIJE Lokacija "Rasadnici" se nalazi uz Bulevar JNA (Avalski put) sa istoka, sa severa i sa juga naslanja se na formirane grupacije postojecih individualnih objekata porodicnog stanovanja, a sa zapada na zeleni pojas Prostor za izgradnju novih ...

DIPLOMSKI RAD

Boris Adum: Utjecaj energetske politike u zgradarstvu na ispunjavanje obaveza Kyoto Protokola 3.3 Troškovi rekonstrukcije postojećih stambenih objekata Troškovi su procijenjeni na način opisan u poglavlju 2.4.