Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objekata

02 impresum

Ostvarene investicije u novu dugotrajnu imovinu prema karakteru gradnje, tehničkoj strukturi i lokaciji objekata u 2009. Realised gross fixed capital formation in new fixed assets, by type of construction, technical composition and

HRVATSKO GRADITELJSTVO

Hrvatski građevinari su svoj zavidan ugled stekli poštovanjem rokova i kvalitetnim izvođenjem najrazličitijih radova i objekata: geotehničkih radova, industrijskih postrojenja, energetskih i hidrograđevinskih objekata, objekata prometne infrastrukture, stambeno-poslovnih objekata i drugih.

Z A K O N O IZGRADNJI OBJEKATA I. OSNOVNE ODREDBE - Clan 2.

"Službeni glasnik RS", br. 44/95, 24/96, 16/97, 43/2001 Z A K O N O IZGRADNJI OBJEKATA I. OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom ureduju se gradevinsko-tehnicki, tehnološki i drugi uslovi za izvodenje prethodnih radova, izrada tehnicke

Development of Maintenance Programs and Tools for Historic ...

dugoročnoj zaštiti objekata. Razvoj programa i planova održavanja istorijskih objekata je jedan korak bliže ka osiguravanju senzibilnog odnosa

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ I STRATEGIJA LOKALNOGA ...

Sidrište je dio vodenoga prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u zaštićenoj uvali. Ono je dio vodenog prostora s opremom za privez plovnih objekata u prirodnoj zaštićenoj uvali.

1 IZGRADNJA OBJAKATA

aačči radova za tu vrstu objekata.i radova za tu vrstu objekata. •• Investitor Investitor obezbeobezbe đđuje uje ttehniehni ččki pregled ki pregled objekta objekta

(Microsoft Word - Pravilnik o tehnickim normativima za za ...

Pravilnik o tehni*kim normativima za zaštitu visokih objekata od po ara Vatroival d.o.o., ul. Gostivarska br. 15, Beograd, office@vatroival.com www.vatroival. com tel/fax 011/7477-221; 011/7478-800; 011/7478-901 PRAVILNIK O TEHNI * KIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD PO ARA ("Sl ...

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

46 meta upita za deset tipova prostornih objekata, pri čemu svaki od ovih meta upita ima više parametara atributa. Na slici 3 je prikazana forma sa jednim meta upitom, na kom se

Sertifikat CH 1010829

Izgradnja objekata visokogradnje i niskogradnje. Proizvodnja betonskih elemenata. Ovaj sertifikat je važeći od 21. juna 2010. do 20. juna 2013.

OSVRT NA NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

Microsoft Word - Finalna verzija Osvrt na Nacrt zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata.doc