Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objekata

about us ▪ o nama

Stambeni kompleks, koji je ujedno najveći projekt stanogradnje u Markuševcu, sastojat će se od osam objekata. Sedam objekata imat će po četiri stana, a jedan tri stana.

SI-1409

objekata, dolaske i noćenja stranih turista po zemlji prebivališta te smještajne kapacitete po vrstama objekata. Da bi turističke organizacije i ostali korisnici mogli pratiti razvoj

TRACO

TRACO Katalog 2010 ISPORUKA, UGRADNJA, ODRŽAVANJE TRACO Pločastiizmenjivačitoplotesazaptivačima tipaLSL0; 1; 2; 3 proizvodesenazahtev poznatogkupcauproizvodnompogonu preduzećaTRACOuBeograduiisporučuju pojedinačnokaofinalniproizvodiliusklopu uređaja (toplopredajnepodstanice, hladnjaci ...

Cartographic Rules and Differences in Nautical Data ...

Tako simboli na pomorskim kartama postaju sve jednostavniji i krupniji, a smanjuje se i količina onih objekata koji nisu bitni za sigurnost plovidbe, posebno je reduciran prikaz objekata na kopnu.

Na osnovu člana 331. Zakona o vazdušnoj plovidbi ...

Pravilnik o održavanju objekata, opreme i instalacija od značaja za bezbednost vazdušne plovidbe na aerodromu . Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SFRJ", br.

of the conference

m. pejović , m. kilibarda primena „open source software / free software (oss/fs)" (r+google earth) u procesu projektovanja geodetske mreŽe objekata zoran milosavljević, siniša delčev etaloniranje prijemnika za primenu tehnologije globalnog pozicionog sistema - metroloŠka infrastruktura radislav ...

Pregled problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i ...

Zajednica opština Crne Gore KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE I KOMUNALNE DJELATNOSTI Broj: 03-820/09 Podgorica, 30. decembar 2009. godine Pregled problema u primjeni Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne ...

DIPLOMSKI RAD

objekata, kao što je rečeno u poglavlju 2.1, podaci za baznu godinu i prognoze potrošnje korisne energije za grijanje stambenih objekata po kategorijama do 2020.

O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ...

narodne novine br. 82/2007 pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« i. opĆe odredbe Članak 1.

VRSTE I DIMENZIJE RIZIKA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRILIKOM IZVO

1 VRSTE I DIMENZIJE RIZIKA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRILIKOM IZVO **ENJA RADOVA NA ELEKTRODISTIBUTIVNIM POSTROJENJIMA I OBJEKTIMA SA ETAK Slo enost elektrodistributivnih postrojenja i objekata u realizaciji normiranih metoda rada zahtjeva potpuno sagledavanje osnovnih obilje ja radnih mjesta ...