Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objektima

Jedini svjetski otvoreni STANDARD za upravljanje stambenim i ...

Jedini svjetski otvoreni STANDARD za upravljanje stambenim i poslovnim objektima The world's only open STANDARD for home and building control ®

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODRE * IVANJEM ...

Merenje utrošene toplotne energije svakog pojedina*nog grejnog tela merilima toplotne energije u dvocevnim sistemima grejanja bilo bi neracionalno kako zbog velikog broja grejnih tela u objektima, tako i zbog instrumenata kojima bi svako grejno telo trebalo opremiti (vodomer, temperaturni senzori, ra ...

Jelena Andjelic

14 CALYPSO RM d.o.o Beograd Milovana*Marinkovića*31,*Beograd Tel: +381 11 397 6005 Fax:+381 11 397 6687 calypsom@eunet.yu Calypso rm d.o.o. *je*ekskluzivni*uvoznik*Julius*Meinl*kafe*i*čaja,*PAGO*prirodnih*sokova*i*Lotus* biskvita.*Posebna*pažnja*posvećuje*se*HoReCa*objektima,*gde*se*dobrom ...

Until now a 100 000 meters of distributive gas network has ...

unutrašnjih gasnih instalacija (nemereni deo) na objektima kolektivnog stanovanja i unutrašnjih gasnih instalacija na individualnim objektima kao i montažu i priključenje

KATALOG

HOMA HOMA potapajuãe pumpe za otpadne vode rade širom sveta u brojnim domaãinstvima , gradskim i industrijskim objektima. Decenijsko iskustvo u projektovanju i izradi potapajuãih pumpi , bezkompromisna borba za kvalitet svakog detalja i stroga kontrola proizvodnog kvaliteta, obezbedjuju najviši stepen ...

Diplomski studij Ekologija i zaštita prirode

kreiranje karte, koncept tema i slojeva; rad s točkastim objektima, rad s linijskim objektima, rad s poligonskim objektima, dodavanje tabličnih podataka, pretraživanje prostora; funkcije: «clip»,

m aistra c ompany m agazine

6 7 objektima Maistre, unutar destinacije na kojoj se nalaze, pa čak i na području cijele Istre. Maistra će Guest netom promovirati sadržaje iz vlastite ponude kao i događanja koja organizira u svojim objektima.

Kompletna knjiga za Branka1

Ugradnja HE u objekte vodoprivrede 23.464 114.530 • HE na ispustu za biološki minimum 1.064 7.500 • HE na objektima vodosnabdevanja 7.000 35.000 • HE u sistemima navodnjavanja 3.000 11.000 • HE u sklopu sistema DTD 10.400 54.030 • HE na prebacivanju voda iz sliva u sliv 2.000 7.000 3.

Pregled sistema spuštenih plafona

Vlagootpornost Spušteni plafoni se suočavaju sa sve zahtevnijim uslovima u pogledu otpornosti materijala na vlagu, npr. u objektima sa naizmeničnim grejanjem i hlađenjem, objektima gde je povećana koncentracija ljudi, prostorima koji su u neposrednoj vezi sa spoljašnom sredinom, itd.

Izlagači iz zapadne Srbije

Osim proizvodnje i usluga koje pruža, firma "Zabavnik atelje Boss" bavi se i trgovinom na malo u svojim objektima, zastupanjem i trgovinom na veliko.