Sputtr.com | Alternative Search Engine

Objektiva

Teleskopi Newtoni

TSN1149EQ TELESKOP SERVICE Newton 114mm promjera objektiva, 900mm fokusa, 2 Kellner okulara, tra ioc 6x30, EQ2 monta a 1300,00 SKN 1145 EQ1 SKYWATCHER Newton 114mm promjera objektiva, 500mm fokusa, 2 Kellner okulara, tra ioc, EQ1 monta a 1400,00 SKN 1306 EQ2 SKYWATCHER Newton 130 mm promjera ...

CJENIK USLUGA (PRICE LIST)

... 33,02 2 usluga popravka (service repair) 0,5 100,00 kn 23,00 kn 123,00 kn 16,51 3 ČiŠdenje cmos-a ili ccd-a 1,5 300,00 kn 69,00 kn 369,00 kn 49,53 (cleaning cmos's or ccd's) 4 ČiŠdenje cmos-a ili ccd-a 2 400,00 kn 92,00 kn 492,00 kn 66,04 (cleaning cmos's or ccd's) eos 1 ds, eos 5d markii,eos 7d 5 ČiŠdenje objektiva ...

Aerial photo interpretation for change detection of treeline ...

Etableringen av nya träd i trädgränsekotonen sker dock i ett mosaikartat mönster och det är svårt att mäta dessa förändringar med objektiva metoder som också är representativa för ett större landskap.

Performing bimanual activities in everyday life ...

objektiva mätningarna före och efter behandlingen. Det är därför viktigt att undersöka också kvalitativa aspekter av aktivitetsutförande och handanvändande i dagligt liv.

YHTEISTOIMINNAN EHDOILLA, YMMÄRRYKSEN JA VALLAN RAJAPINNOILLA

Det finns tre objektiva nivåer i verksamheten: 1) arbetsmiljöns endimensionalitet 2) mikronivåns systematik och 3) mesonivåns systematik. Utvecklingen sker från den första mot den sistnämnda, de organisatoriska förbindelserna mellan olika nivåer blir med tiden ännu mångsidigare och har ...

WxÇ ~ä|ÇÇÄ|zt ~ÄtááÜxátÇ

Av honom betonas, liksom i den kritiska realismen, att individens plats i den sociala strukturen är villkorad på ett ofrånkomligt vis. De objektiva livschanserna internaliseras hos individen (se Fowler 1996: 10, samt Kapitel 8 och 9).

Metoder för hullbedömning av hästar

Om en hästägare, som kanske inte är van vid hur en häst bör se ut, ska göra denna bedömning, verkar det rimligt att anta att säkerheten kommer kunna variera ännu mer. Fördelen med morfometriska metoder är just att de är objektiva; förutsatt att måtten tas på rätt ställe, borde därför ...

KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI

De är mest intresserade av företagets likviditet och fortlevnad, därför uppskattar de den objektiva bild som revisionen och revisionsberättelsen ger (FAR, 2006, s. 20). 3.6.2 Leverantörer Leverantörerna har ett intresse i revisionen då de vill utläsa om kunden har betalningssvårigheter, alltså ...

Caring in research and practice - some nursing aspects

Objektiva symtom och problem var relativt klart beskrivna, även om de presenterades osystematiskt. Anteckningar som berörde samma problem fanns noterade under olika sökord.

Chefsrekrytering - Hur fungerar det?

Utan den objektiva syn som han erbjudit hade studien nog stannat av i svåra tider. Skövde 2007-06-01 _____ _____ Johanna Andersson Terese Thyberg