Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oboljenja

OKSIDATIVNI STRES U PATOGENEZI NEURODEGENERATIVNIH OBOLJENJA ...

16 Prof. dr Zorica Jovanović Medicinski fakultet, Svetozara Markovića 69, 34000 Kragujevac E-mail: zoricajovanovic@ymail.com Primljen/Received: 25.01.2011.

Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i ...

31 JOURNAL OF HEALTH SCIENCES 2011; 1 (1) Journal of Health Sciences www.jhsci.ba Volume 1, Number 1, April 2011 Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i virusnog hepatitisa A u Kantonu Sarajevo Epidemiological characterisics of gastrointestinal infectious diseases and viral ...

080126 Kidney Failure ED

oboljenja kao što su dijabetis, visok krvni pritisak i srčana oboljenja • bubrežni kamenac • začepljenje ili problemi sa urinarnim traktom

Atrial Fibrillation

Soktor može zatražiti da Vam urade nalaze kao što su: elektrokardiogram (ECG ili EKG)— snimak električnih aktivnosti srca Holter monitoring— snimak broja otkucaja srca u minuti koji se u kontinuitetu mjeri od 24-48 sati ostale nalaze za provjeru mogućeg oboljenja srca Vaše liječenje ...

Sve o glukozi u krvi za ljude s dijabetesom tipa 2

Što je razina glukoze bli a vašim normalnim vrijednostima, smanjuje vam se rizik od sljepila ili dijabetičkih očnih oboljenja, oboljenja bubrega, problema sa stopalima, oštećenja ivaca, oboljenja zuba i desni, te problema s ko om.

Sve o fizičkoj aktivnosti za ljude s dijabetesom

• It keeps your body and your joints flexible. • smanjuje glukozu (šećer) u krvi, krvni pritisak i kolesterol • smanjuje rizik od srčanih oboljenja i mo danog udara • oslobađa stresa • poma e da inzulin bolje djeluje • jača srce, mišiće i kosti • poboljšava cirkulaciju i tonira mišiće ...

Kokcidioza u proizvodnji živine

Dijagnoza oboljenja postavlja se na osnovu kliničke slike, koprološkog, patomorfološkog i patohistološkog nalaza. Profi laksa oboljenja sprovodi se vakcinacijom ili primenom antikokcidijala u

Dijareja izazvana Clostridium difficile kod bolesnika sa ...

Toksigeni sojevi Clostridium difficile u najvećem broju slučajeva prouzrokuju oboljenja intestinalnog trakta kod hospitali-zovanih bolesnika.

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

Uvod: Oboljenja parodoncijuma predstavljaju jedno od najčešćih oboljenja čoveka i glavni uzrok gubitka zu ba posle 45. godine života u našoj sredini.

Ispitivanje osetljivosti na antibiotike Campylobacter jejuni ...

Značajan faktor za nastanak oboljenja ljudi od crevne kampilobakterioze je niska infektivna doza od sa-mo 500 mikroorganizama 1. Termofilne Campylobacter vrste mogu izazvati i eks-traintestinalne oblike bolesti 2.