Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obratno

NVIDIA 3D TV: Frequently Asked Questions

Težava je morda povezana z aplikacijo in se lahko zgodi med prenašanjem aplikacij z računalnika na zunanji zaslon in obratno. To še ne pomeni, ...

1 How can I find out if my 3D Television is supported?

s računala na vanjski zaslon i obratno. Ovo ne označuje problem s vašim računalom ili aplikacijom. Za rješavanje ovog problema zatvorite aplikaciju i ponovno je otvorite u željenom zaslonu.

The effect of annealing on properties of AISI 316L base and ...

S temperaturo žarjenja raste natezna trdnost, obratno pa se zmanjšuje žilavost varov. Na prelomnih površinah obeh vrst epruvet smo v jamicah žilavega preloma opazili kompleksne nekovinske vključke z glavnimi ko-vinskimi sestavinami Mn-Cr-Si-Ti.

EtnoAntropoZum EthnoAnthropoZum

Osven toa, voobi~aeno e nekoj da se narekuva Srbin, Hrvat, Bosanec poradi negovata religiska pripadnost i obratno. Ottamu, se smeta deka etni~kata, nacionalnata i religiskata pripadnost se nerazdelni.

SYNTACTIC CHANGE AND SELECTIONAL PROPERTIES OF THE RUSSIAN ...

... *to ego otdadut obratno. he fears that GN what him will-give back 'He is afraid of the fact that they will send him back.' all love Ivan AC drunk INST ...

19. Stoletje G. Mendel odkrije vzorce dedovanja 20. Stoletje ...

čevanje Obratno prepisovanje EmisijaPrekrivanje Ra čunalniška analiza Test Referenca Laser 1 Laser 2 ko-hibridizacijaEkspresijsko profiliranje z DNA mikromrežami – dvojno ozna

Iskazni (propozicioni) raˇcun

... B. Dvaskupasumeusobnojednaka A=Bakovaˇzi A Bi BA, odnosnoakosuelementiskupaAistovremenoelementiskupa Bi obratno. A=B, AB^BA Zadvaskupa Ai Bmoˇzesedefinisatioperacijaunijekojomsedobija noviskupC=A ...

Godišnjak za PSIHOLOGIJU

OD UMA KA MAŠINI I OBRATNO:VEŠTA*KA INTELIGENCIJA I METAFORA... 34 Pojam vešta * ke inteligencije Vešta*ka (artificijelna) inteligencija ...

UPRAVLJANJE ZNANJA V GRADBENEM PODJETJU ZRMK d.o.o. - V ...

posameznikom in družbo ter obratno. Narava poslovanja se spreminja, ljudje se vrednotijo glede na njihovo znanje in na uporabnost njihovega znanja.

Mjerenje arterijskoga tlaka Measurement of Arterial Pressure

Neke osobe mogu ima-ti normalni KMAT i visoki MATS te obratno. Identifi kacija HBO treba biti popraćena analizom prisutnosti metaboličk ih čimbenika rizika i OCO, ...