Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obrazcu

APPLICATION FOR THE ASSIGNMENT OF AN EORI NUMBER

1/4 MINISTRSTVO ZA FINANCE MINISTRY OF FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE CUSTOMS ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA REPUBLIKA SLOVENIJA REPUBLIC OF SLOVENIA APPLICATION FOR THE ASSIGNMENT OF AN EORI NUMBER This form should be used as application for an EORI number only on ...

Annex AtotheDDV-OForm

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE A K OBRAZCU DDV-O To navodilo pojasnjuje, kako dav˛ni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki uporablja posebno ureditev po pla˛ani realizaciji, izpolnjuje Prilogo A k obrazcu DDV-O. Pravna podlaga za navodilo sta Zakon o davku na dodano vrednost ...

18. RUDARSTVO IN PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

Vrednost proizvodnje izračunavamo od februarja 2004 dalje po naslednjem obrazcu: The value of production is calculated according to the following formula: ...

Kako ravnati z vinjeto

Izpolnjenemu obrazcu zahtevka za izdajo nadomestne vinjete je potrebno priložiti: • odstranjeno vinjeto. Pri odstranjeni polletni vinjeti mora biti razviden rok njene veljavnosti, ...

Kako ravnati z vinjeto

Izpolnjenemu obrazcu zahtevka za izdajo nadomestne vinjete je potrebno priložiti: • odstranjeno vinjeto (v kolikor na odstranjeni vinjeti ni razvidna cela serijska številka, je potrebno

PRIJAVNA VLOGA DOPOLNITEV PREDLOGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

*8*/***** *****$***** ****$.*B**** * sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljam/o in z vsebino vseh listin navedenih v objavljenem razpisu, se z njimi strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o; * so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski ...

ZAHTEVEK za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem ...

MF-DURS obr. DOHDEJ št. 15 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: Davčna številka _____ (ime in priimek davčnega zavezanca) _____ (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) Dejavnost oziroma poklic: _____ Vpisan v razvid ...

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri centru za socialno delo in na spletnih straneh centrov za socialno delo ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

DALMATINOVAPESMARICA IN SLOVENSKOREFORMIRANO BOGOSLU@JE

Slediberilo, kinajsepravtakopodajaglasbeno, porecitacijskem obrazcu, natisnjenemobkoncuspisa. Zaberilomnajsepojeizbrananem{kapesem in kotmo`niprimer Luther navajasvojopesem Nun bitten wirdenheiligen Geist (Stalmann 2004: 640-642).

TERRITORY AND CLIMATE

Povprečna mesečna temperatura zraka je izračunana iz opazovanj ob 7., 14. in 21. uri po krajevnem času po obrazcu (t 7 + t 14 + 2 x t 21) : 4.