Sputtr.com | Alternative Search Engine

Obytn

IV. OkresKarlova Ves, Dúbravka

Obytn˘ súbor, Dúbravka Po realizacii Karlovej Vsi vznikol dal‰í panelov˘ obytn˘ súbor v severov˘chodnej ãasti mesta vo väzbe na masív Kobyly.

P*nDORYS 2. NP

b04 2.091 ob›vacÕ pokoj s kk 2.092 2.094 pokoj 2.093 2.101 2.103 obytn¡ mÕstnost s kk 2.102 2.111 2.113 obytn¡ mÕstnost s kk 2.112 2.121 obytn¡ mÕstnost s kk 2.122 2.123 2.131 ob›vacÕ pokoj s kk 2.132 2.137 2.136 2.135 pokoj 2.133 pokoj 2.134 2.141 2.144 ob›vacÕ pokoj s kk 2.142 pokoj 2.143 2.153 2.151 obytn¡ mÕstnost ...

P*nDORYS 1. NP

jan cik¡n bytov› d*nm na zelen…m troj⁄helnÕku ii. etapa 1.101 obytn¡ mÕstnost s kk 1.102 1.103 1.111 obytn¡ mÕstnost s kk 1.112 1.113 1.121 obytn¡ mÕstnost s kk 1.122 1.123 1.131 ob›vacÕ pokoj s kk 1.132 pokoj 1.133 pokoj 1.134 1.135 1.136 1.137 1.141 ob›vacÕ pokoj s kk 1.142 pokoj 1.143 1.144 1.151 obytn ...

ČSN 73 4301+Z1 - Obytné budovy

8 4 Umís ť ování obytn˝ch budov do území 4.1 Základní ustanovení Umísťování obytn˝ch budov do území, popř. umísťování staveb na pozemcích obytn˝ch budov se řídí podle zvláötního předpisu3) a ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 6056, ČSN 73 6110.

GLOBETROTTER CZ - Parametry obytného vozidla MOBILVETTA

www.obytky.cz Parametry a výbava obytných vozidel - GLOBETROTTER CZ - MOBILVETTA k 20. 3. 2009 1 strana PARAMETRY A V›BAVA OBYTN›CH VOZIDEL MOBILVETTA KEA M 73 FIAT DUCATO 2,3JTD/ 130 PS (celková nosnost do 3 500kg), MODEL 2008/2009, rok v˝roby 2008 Velmi propracovan˝ a luxusní obytn ...

B 40.07 UéITN` PLOCHA BYTU:

2007 www.geosan-development.cz datum vyd`n˝: obytn› soubor bohdalec balkon/terasa: geosan development a. s. projektant: ing. arch. jaroslav slav˝¨ek a b c d uéitn` plocha bytu: plocha bytu: byt 5+kk 154,50 m2 147,95 m2 34,14 m2 wc 1,2 m2 chodba 9,15m2 loénice 14,80 m2 loénice 25,35 m2 koupelna 6.05 m2 4.100 3.150 3.600 ...

Babylonska veza Gn 11 - prezentacia

Pán zostupuje • Iz40,22 On tróninadokruhom zeme, -jejobyvateliasúako kobylky-on rozťahujesťazávoj nebesáa rozprestieraichako obytn˝stan.

Příloha k účetní závěrce za rok 2010

... oddíl Dr., vloûka 4586 Statutární orgán: představenstvo Předseda: Martina Jeûková Místopředseda: Josef Rokosk˝ Členové: Václav Kramer, Miroslav Novák, Jiří Zacha Pouûité účetní metody: obecné účetní zásady, uvedeno ve vnitřím předpise Dlouhodob˝ hmotn˝ mejetek: a) obytn ...

ELEKTRO EURON spol. s

... Adresa, m*sto: _____ Tele fon: _____ Mobil: _____ E-mail: _____ Fax: _____ Místo z*ízení: _____ Druh budovy: obytn˝ d*m zem*d*lská stavba pr*myslová ...

Ceník pùjèovna obytných automobilù a karavanù 2010

Ceník pronájmu obytn˝ch automobilů a karavanů 2010 Ceník pùjèovna obytných automobilù a karavanù 2010