Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ocena

OCENA SKUTECZNO CI ZAŁO ENIA SZWU OKR NEGO SPOSOBEM ...

nowiny lekarskie 2004, 73, 6, 442–446 rafaŁ iciek, joanna niepsuj, hanna mitkowska-wo niak, ewa wender-o egowska ocena skutecznoci zaŁo enia szwu okr nego sposobem mcdonalda

ODLEG£A OCENA NARZ¥DU WZROKU U DZIECI PO KRIOTERAPII W ...

PRZEGL¥DPEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 2 109 Streszczenie: Retinopatia wczeœniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem niedojrza³ej siatkówki, mog¹cym prowadziæ do obni¿enia ostroœci wzroku, a¿ do œlepoty w³¹cznie.

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između ...

Svrha istraživanja bila je da se prikaže odnos između postignuća na REVISK-u i školskih ocena kod učenika iz specijalne srednje škole „Milan Petrović“ u Novom Sadu

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

nowiny lekarskie 2002, 71, 6, 287-291 Ëukasz dzieciuchowicz, monika pawlun, jacek brzezi*ski, katarzyna cerkaska ocena wybranych elementÓw jako * ci * ycia u chorych leczonych z powodu stopy cukrzycowej chosen components of quality of life in patients treated because of diabetic foot z ii ...

OCENA RENT A BILNOSTI I RIZIČNOSTI PROJEKTNOG FINANSIRANJA

bankarstvo 5 - stručni prilozi OCENA RENT A BILNOSTI I RIZIČNOSTI PROJEKTNOG FINANSIRANJA Rezime Projektno finansiranje se po mnogo čemu razlikuje od klasičnog kreditiranja.

Ocena zaburzeń kurczliwości pęcherzyka żółciowego w ...

E. Czkwianianc i wsp. 420 The occurrence of gallbladder contractility disorders in children with some diseases presenting as abdominal pain 2 Czkwianianc E., 3 Raczyński P., 3 Kubińska I., 3 Majka R., 2 Durko A., 1,2 Małecka-Panas E. 1 Department of Digestive Tract Diseases, Medical ...

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

UNIVERZA V NOVI GORICI POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA DIPLOMSKA NALOGA ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV Primo Gregorič Mentor: prof. dr. Franc Bizjak Nova Gorica, 2006

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

1 OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI GLAVNIH KOMPONENT Kaja Maleši* (kaja.malesic@gov.si), Statisti*ni urad Republike Slovenije Jo e Rovan (joze.rovan@ef.uni-lj.si), Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani Lea Bregar (lea.bregar@ef.uni-lj.si), Ekonomska fakulteta ...

Ocena kinematyki chodu u pacjentów w post * powaniu ...

Czamara A, Winiarski S, Jethon Z, Bugajski A, Szafraniec R, Zaleski A, Tomaszewski W (2007) Assessment of kinematics of pathological gait after articular cartillage surgery.

Ocena wpływu L-karnityny na dobowy rytm ciśnienia ...

215 www.nt.viamedica.pl PRACA ORYGINALNA Anna Pikul 1, Liliana Majkowska 2, Krzysztof Safranow 3, Krystyna Pilarska 2 1 Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2 Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii Pomorskiej Akademii Medycznej w ...