Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odbitku

Sprečavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

... nadzor procesa obračuna i plaćanja poreza na prihode nerezidenata (uključujući porez po odbitku) ...

PRIJAVA/POTVRDA O OBRA Č UNATOM I PLA Ć ENOM POREZU PO ...

1.Obrazac P-OD podnosi se u svrhu prijave/potvrde o plaćenom porezupo odbitku i/ili primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanj a pravnih lica čije je sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE 1.Obrazac P-OD podnosi se u svrhu prijave/potvrde o plaćenom porezupo odbitku i/ili primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pravnih lica čije je sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine. 2.Obrazac se popunjava u četiri primjerka od kojih jedan ...

oporezivanja Eliminating international double taxation

... nadležnim za kontrolu i nadzor procesa obračuna i plaćanja poreza na prihode nerezidenata (uključujući porez po odbitku) ...

PORESKA PRIJAVA O OBRACUNATOM POREZU NA ZARADE IZ CL. 13, 14 ...

PIB_____ PP OPJ Isplatilac _____ Sediste isplatioca _____ REPUBLIKA SRBIJA Maticni broj: _____ MINISTARSTVO FINANSIJA Ziro racun isplatioca _____ - PORESKA UPRAVA - Sifra delatnosti isplatioca ...

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Porez po odbitku ' Član 71. Porez po odbitku na prihode iz člana 40. st. 1. i 2. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, ...

porezne i poslovne vijesti tax and Business newsletter

Plaćanje poreza na dobit po odbitku na licence za softver P orezna uprava izdala je pisano mišljenje o plaćanju poreza na dobit po odbitku pri kupnji licence za poslovni sustav ...

Porezne i poslovne vijesti

... *stvarnog*plaćanja*kamate. * Porezna*uprava*ističe*da*je*odredbama*propisa*o*porezu* na*dobit*propisano*da*se*porez*po*odbitku*plaća, ...

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ...

Porez po odbitku 10.1. _____x_____% 10.2. _____x_____% 10.3. _____x_____% 11. Ukupno obračunati porez po odbitku (2+4+6+8+10) Obračunao, Odgovorno ...

ZAKON O POREZU NA DOBIT

POREZ PO ODBITKU Član 41. (1) Porez po odbitku, u smislu ovog Zakona predstavlja porez koji se obračunava na prihod koji je nerezident ostvario na teritoriji Federacije. (2) ...