Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odlaganje

Solid Waste Strategic Master Plan, Montenegro - Project ...

9.3 Opasni otpad 9.4 Medicinski otpad 9.5 Otpadni mulj 9.6 Postojeće lokacije za odlaganje otpada 9.7 Nove lokacije za deponije

Miteco System www.mitecosystem.com

UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM I OPASNIM OTPADOM Regionalni pristup za Balkan uz Ekološku Transfer Stanicu / ETS Notifikaciona procedura, izvozne dozvole i sva zakonska i tehnološka podrška imaocima opasnog otpada za njegovo odlaganje prema Bazelskoj konvenciji Pakovanje u UN sertifikovanu ...

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

ODLAGANJE KRUTOG KOMUNALNOG OTPADA Prema primijenjenom sustavu gospodarenja otpadom, odlagališta krutog komunalnog otpada u Hrvatskoj su grupirana prema kategorijama, odnosno pravnom statusu, veličini, vrstama i količini odlo enog otpada, stanju aktivnosti, utjecaju na okoliš i opremljenosti [6].

Uputstvo za odlaganje placanja poreskog duga

На основу члана 167. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Службени гласник РС», број: 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004 и 61/2005), Министар финансија ...

MAŠINE ZA OBRADU STAKLA

Automatska linija za štampu na staklu Automatic glass printing line Automatska linija za štampu se sastoji od; inspekcionog kon-vejera, automatskog pre-registra, potpuno automatske mašine za štampu, IR sušača, mašine za hlađenje vazduhom, horizontalne mašine za odlaganje stakla.

REGULATION ON SPECIFIC REQUIREMENTS FOR POSTPONEMENT OF ...

Microsoft Word - Uredba_odlaganje_placanja_duga ENG. Pursuant to the Article 73 Paragraph 2 of the Law on Tax Procedure and Tax Administration ("Official Gazette of the Republic of Serbia", reference ...

Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju ...

... bolesti ljudi 18 01 01 oštri instrumenti (izuzev 18 01 03) 18 01 02 delovi tela i organi uključujući i kese sa krvlju i krvne produkte (izuzev 18 01 03) 18 01 03 otpadi čije sakupljanje i odlaganje podle e posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcije 18 01 04 otpadi čije sakupljanje i odlaganje ne ...

Komunalno gospodarstvo

Odlaganje komunalnog otpada Pod odlaganje otpada podrazmijeva se obrađivanje i trajno odla-ganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa.

XI međunarodni simpozij

Regionalna sanitarna deponija «Mošćanica», jedna je od uspostavljenih regionalnih deponija za odlaganje bezopasnog otpada, a koja je predviĎena kao konačno rješenje za odlaganje otpada u Zeničkoj regiji za narednih 30 godina.

Strojarstvo 52 (1) 51-58 (2010) M. OPALIĆ et. al ...

Postav za rastavljanje u procesu recikliranja otpadne električne i elektroničke opreme Pregledni članak Uz sve veću svijest o potencijalno štetnim utjecajima životnog kruga na okoliš, očuvanju prirodnih resursa, državnim propisima protiv odlaganje otrovnih tvari na odlagalištima i ...