Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odpornost

electrical installations

Spojka - double connector Material: Material: temperaturno visoko odporni PP-samogasni Standard: Standard: IEC 614 Barva: Barva: siva RAL 7035 Fizikalne lastnosti: Fizikalne lastnosti:-Odpornost na pritisk: 125 N/5cm pri 20°C-Odpornost na udarec: 1 J pri -5°C-Temperaturna obstojnost: -20°C do +90°C ...

(Microsoft PowerPoint - Protimikrobne u\350inkovine ...

Genetske osnove odpornosti Genetske osnove odpornosti * Naravna (intrinzi * na) odpornost * Naravna (intrinzi * na) odpornost * Pridobljena odpornost: * Pridobljena odpornost: * Mutacija kromosomskega gena * Mutacija kromosomskega gena * Mutacija plazmidnegagena * Mutacija plazmidnegagena * Prenosna odpornost * Prenosna ...

eva 12, 1000 Ljubljana12, 1000 Ljubljana • ili ...

ččamo potresno odpornost naamo potresno odpornost naukrep, s katerim konstrukcijukrep, s katerim konstrukcij ii Podeželska arhitektura Gradovi

• RAST: vzpenjalka do 5m, lahko jo oblikujemo • LEGA ...

KIVI. HAYWARD – ženska rastlina • RAST: vzpenjalka do 5m, lahko jo oblikujemo • LEGA: sončna • ODPORNOST: na zimski mraz je odporen, občutljiv na spomladansko pozebo

ODPORNOST ŠTIRIH SORT * EBULE ( Allium cepa L . ) NA ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Anton RAVNIKAR ODPORNOST ŠTIRIH SORT * EBULE ( Allium cepa L . ) NA * EBULNO PLESEN [ Peronospora destructor (Berk.)

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Katedra za metalne ...

čuje odpornost dela stavbe s funkcijo požarnega lo čevanja proti dela stavbe s funkcijo požarnega lo čevanja proti prenosu prekomerne toplote (npr.

A. KOCIJAN: THE CORROSION BEHAVIOUR OF FERRITIC STAINLESS ...

perborata tetrahidrata se je korozijska odpornost vseh petih vzorcev izrazito zmanj{ala. Klju~ne besede: feritna nerjavna jekla, potenciodinamske, alkalna raztopina, korozija

odpornost na kemikalije

pipelife_katalog-2010_04.indd. P O L I E T I L E N S K I (P E) T L A Č N I S I S T E M I fleksibilnost · elastičnost · odpornost na kemikalije · odpornost na rjavenje · zanesljivost · trajnost · 50-letne izkušnje uporabe PE tlačnih sistemov pipelife_katalog-2010_04.indd 1 12.5.2010 8:38:15

rodnost, kakovost in stabilnost Katalog ozimnih strnih žit ...

Odpornost na nizke temperature Zelo dobra Odpornost na sušo Zelo dobra Odpornost na poleganje Dobra Odpornost na bolezni Dobra Hektoliterska masa kg/hl 69 - 73

The role of chlorogenic acid in the resistance of apples to ...

Key words : fruit growing, apple, Malus domestica, cultivars, resistance, phenolic compounds, chlorogenic acid, leaves, apple scab, Venturia inaequalis , growing season IZVLEČEK VPLIV KLOROGENSKE KISLINE NA ODPORNOST JABLANE PROTI JABLANOVEM ŠKRLUPU ( Venturia inaequalis (Cooke) G. Wind. Aderh.)