Sputtr.com | Alternative Search Engine

Odstop

Uradni končni rezultati * FIA evropsko gorsko prvenstvo ...

ILIRSKA BISTRICA 2011 Uradni končni rezultati * FIA evropsko gorsko prvenstvo Official Final Classification * FIA European HillClimb Championship 3 24 PRAVDIČ Niki A *2000 AK Vama šport Honda Civic SVN 00:03:17.67 02:50.48/003 97,98 06:08.15 55.24 36.77 26 BLAHO Dan A *2000 Ennoble Racing Alfa Romeo 147 CZE Odstop Ni ...

Indoor Classic Vienna 2008 Vienna, 29th January 2008

AUT 1991 TROMET Tobias NN 298 29.1.2008, 22:16:26 Stran 10 od 37 TIMING Ljubljana Legenda: NR - ni rezultata, ODS - odstop, DIS - diskvalifikacija, NN - nenastop http://www.timingljubljana.si

NAVODILA ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA PRE NOS PLA * ILNIH PRAVIC ...

NAVODILA ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA PRE NOS PLA * ILNIH PRAVIC IN ODSTOP PLA * ILNIH PRAVIC Rok za vloûitev zahtevkov za prenos pla*ilnih pravic je od 15.9.2010 do 31.1.2011 .

Upravno izpla~ilna prepoved

Hranilnica LON d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj, tel.: 04 28 00 777, osnovni kapital dru`be: 2.480.100 EUR, {tevilka registrskega vlo`ka: 1/03560/00 z dne 6.7.1992, ID za DDV:

Nenadno poslabšanje ali izguba vida

ur •Brez ošesne bolečine •Z očesno bolečino Poslabšanje vida, ki traja več kot 24 ur –brez očesne bolečine •Okluzija centralne arterije mrežnice •Okluzija centralne vene mrežnice •Ishemična optična nevropatija • Krvavitev v steklovino (haematovitreus) •Odstop mrežnice ...

ONA ONA ¡iveti ko t ¡enska

Jožica Grgič Govori o vlogi katoličanov v slo venski družbi in o njihovem pre malo slišnem in slišanem glasu, za kar bi si morali prizadevati po

Odstopna izjava

Podpisani kreditojemalec dovoljujem, da delodajalec oziroma drug izplačevalec zaznamuje ta odstop na moji plači/prejemku in nakazuje ustrezni del skladno z odstopno izjavo na račun banke: 01000-0000300007, sklic na številko.

Pomurju od obljub ostala le afera

Odstop. Andrej Horvat je odstopil v ponede-ljek; neuradno naj bi bil razlog nova zaposlitev. Odstop, pote m pa policija Korupcija. Danes bo vlada s položaja razrešila Andreja Horvata, državnega sekre-tarja v kabinetu odhajajočega predsednika vlade Boru-ta Pahorja.

OBČINSKI SVET OBČINE LITIJA Župan, g. Franci Rokavec ...

OBČINSKI SVET OBČINE LITIJA Župan, g. Franci Rokavec Jerebova 14 1270 Litija Zadeva: Odstop Spoštovani g. Župan! V skladu s 37. a členom Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 79/09) ter 161. členom Poslovnika ...