Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ohjaavat

Akkreditointitoiminnan vaatimukset, arviointiperiaatteet ja ...

Tähän luetteloon on kerätty velvoittavat oppaat sekä keskeiset ohjaavat oppaat. Täydellinen luettelo oppaista on saatavana yhteistyöjärjestöjen verkkosivuilta: ...

Sairaanhoidon opiskelijoiden hoitotyön näkemyksen ...

Terveydenhuollon koulutusta ohjaavat tekijät sekä hoitotyön näkemyksen muotoutumiseen yhteydessä olevat tekijät aikaisemman tiedon perusteella. 2.1.1 Oppimisympäristön merkitys hoitotyön näkemyksen muotoutumisessa Hoitotyön näkemyksen muotoutuminen on sidoksissa oppimisympäristöön ...

Life-Based Design. A holistic approach to designing human ...

Elämänmuodon analyysi ja suunnittelua ohjaavien attribuuttien tuottaminen ohjaavat täten strategisesti koko suunnitteluprosessia. Teknologian tukeman toiminnan analyy-sin lähtökohtana ovat käyttäjien elämään perustuvat preferenssit.

gradu tuula uutela

Ympäristön suhteen on merkitystä sillä, miten kuntouttajat ohjaavat tehtävissä ja antavat palautetta sekä sillä, miten paljon lapset voivat toimia yhdessä.

Asiakaslähtöisyyden mittaaminen hoitotyössä

... asiakaslähtöisyys käytetään terveyspalveluista puhuttaessa yleisesti. Asiakaslähtöisyyteen ohjaavat kansallisten suositusten lisäksi paikalliset strategiat sek ä ...

MANNINEN JYRI (2004)

MANNINEN JYRI (2004) Mielikuvat ohjaavat aikuiskasvatukseen osallistumista Artikkelissa kuvataan, minkälaisia mielikuvia sana "aikuisopiskelu" ja iän sekä oppimiskyvyn välinen suhde herättävät erilaisen koulutustaustan omaavien aikuisten ryhmissä.

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2000-luvulla—uudistus ...

51 mus antaa viitteitä siitä, että opetusta ohjaavat käytännöss ...

Modeling price processes in telecommunications capacity markets

Hyödykemarkkinoilla kaupankäyntiä ohjaavat tarkat ja yksityiskohtaiset säännöt ja määräykset. Kaistanleveyden hyödykkeistymisen seurauksena syntyvät kaistanleveyden spot- ja johdannaismarkkinat.

Design by Elina Koskelainen - Hei ympäristön ystävä!

sakarat ohjaavat sanoma lehden astiaan ilmavasti ja vaikka lehti imeekin hie man kosteutta, sen nurkat pysyvät kuivina ja tyhjent ...

ITIL V3 Glossary of Terms and Acronyms

Arkkitehtuuri sisältää myös standardit ja suositukset, jotka ohjaavat suunnittelua ja systeemin kehittämistä. 18. Assembly Kokoonpano (Service Transition) ...