Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ohrani

Arheoloske najdbe brosura

Z vsako najdbo na trasi slovenskega avtocestnega kriæa se ohrani del Ëasa, fragment zgodbe, zgodovine, ki je mati modrosti. Najdbe so πtevilne in pomembne.

Uporaba programov Mathematica, Derive in Matlab pri ...

Zuporabo SSR seve cinate zavnosti ohrani. SSR nudilerahlopomo cprire sevanju. Primer Pokon cnemusto zcu, kateregaosnipresekjeenakostrani cnitrikotnik, pravimoenako-strani cnisto zec.

Katalog referen*ních stave b

Vytvá*ejí logické ukon-*ení a ohrani*ení plochy *i komunikace. Veškeré námi vyráb*né obrubníky doporu*ujeme klást na sraz s mezerou 3 mm bez spárování, aby nedocház elo k poškození hran vlivem tepelné dilatace.

ME[ANJE STILA V STEINBECKOVIH ROMANIH KOT IZZIV ZA PREVAJALCA

Tudi CiriluKosma~usejedonekemereposre~ilnapor, davprevodu Polen-tarskepolice , kotjeleta 1953 zaprvoizdajopri Cankarjevizalo`binaslovil Stein-beckovroman Tortilla Flat (1935), ohrani~ar in privla~nostliterarnihsestavin izvirnikaternjegovojezikovnodiferenciacijo.

Glas Slovenije junij 2001/169

(op.u.: obletnici) vroče elje k Vsemogočnemu, da vas ohrani še mnoga leta tistemu narodu, kateremu ste posvetili vse svoje moči in zmo nosti in kateremu ste darovali toli in tolikokrat svoje osebne interese, svoje telesno zdravje in svoj duševni mir.

MODIFIKOVANÝ PRIEBEH REUMATOIDNEJ ARTRIT˝DY PRI ...

Menıiu progresivitu erózií, ohrani Łenie defektov s€výraznejıou sklerotizÆciou erózií, cysto idných prejasnení a€osteoplastických perifokÆlných prejavov

Zgodovinski razvoj alpsko-jadranskega prostora po obeh ...

1. vojna / WW1 • Italija zedinjenje 1861; večajo interesi za vzhod / After the unification (1861) Italy was more interested in eastern regions • Velika Britanija in Francija naj se A-O ohrani / Great Britain and France aimed at Austro-Hungary preservation • Ideje o državi južnih Slovanov / Ideas ...

Организацияохранысиспользовани ...

Организация охраны с использованием gsm-сетей. 1. Общие принципы Регистрация и обработка сообщений производится программным обеспечением

DR@AVNIZAVODZA MJERITELJSTVO

ohrani,forenzi~keznanostrazlikauosnovnimna~elimamjerenjabezobziranatojesuli mjerenja u fizici, kemiji, laboratorijskoj medicini, biologiji ili tehnici.

Ústav anatomie 3. LF UK, Praha podpo řeno grantem FRVŠ ...

TRIGONUM CAROTICUMTRIGONUM CAROTICUM ((MalgaigneMalgaigne)) OHRANI ČENÍ venter post. m. digastrici KRANIÁLN Ě: venter sup. m. omohyoidei KAUDÁLN