Sputtr.com | Alternative Search Engine

Okupacije

Round Table Country Report Serbia •

okupacije] (hereinafter: ZNPP), Official gazette of the FNRJ No. 86/1946. [NOTE: Laws in Serbia are denoted by the number of the official gazette (which may itself be one of the former

Proizvodnja šipka u Turskoj i Hrvatskoj

Za vrijeme turske okupacije na Balkanu, šipak je dovezen u Hrvatsku kao drvna sirovina, a trenutno važnije sorte šipka Hrvatskoj imaju Osmanska imena kao što su Glavaš, Dividis itd.

DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Za vrijeme austrougarske okupacije zavedeno je ekstenzivno gazdovanje šumama koje je produ eno i u Kraljevini Jugoslaviji te u periodu nakon Drugog svjetskog rata.

TEMATSKI PUTOVI

U podrumskim prostorijama Vukovarske bolnice, vjerno je rekonstruiran život nekoliko stotina ranjenika i bolničkog osoblja tijekom višemjesečne okupacije grada.

Valvazor, Samostan Sv. Petar, bakropis, XVII. st. / Valvazor ...

Za vrijeme talijanske okupacije Istre, u Sv. Petru u Šumi otvorena je sušionica duhana, gdje su, u vrijeme teške svjetske krize, mnoge radnice dobi-le posao.

INDIVIDUALNI IN KOLEKTIVNI BILINGVIZEM

1941 oz. na začetku okupacije slovenskega ozemlja, »milejöi« jezikoslovni reûim, da bi si pridobili naklonjenost Slovencev. V okviru bilingvizma bo predstavljena (ne)dovoljena uporaba slovenskega jezika v javnosti, obstoj slovenskih öol, kulturnih in znanstvenih ustanov, italijanski jezik uradno ...

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU

13) Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti steĉene za vreme neprijateljske okupacije ("Službeni list FNRJ", broj 52/46); 14) Zakon o državljanstvu Demokratske Federativne Jugoslavije ("Službeni list DFJ", broj 64/45); 15) Zakon o državljanstvu Federativne Narodne ...

Kratak prikaz procesa osamostaljenja te okupacije i ...

Kratak prikaz procesa osamostaljenja te okupacije i oslobađanja Republike Hrvatske u Domovinskom ratu Rušenje Berlinskoga zida u studenom 1989. simbolično je označilo početak novog razdoblja europske povijesti, u kojem je u većini istočnoeuropskih dr ava jednostranački, komunistički re ...

ПОВЕРЉИВО

2 12) Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije („Službeni list DFJ", broj 36/45); 13) Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije („Službeni list FNRJ", broj 52/46); 14) Zakon o državljanstvu ...

ZAKON O NEVA NOSTI PRAVNIH PROPISA DONETIH PRE 6. APRILA ...

zakon o neva nosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije ("slu beni list fnrj", br. 86/46, 105/46 i 96/47) clan 1.