Sputtr.com | Alternative Search Engine

Omiliti

Pogosto zastavljena vprašanja

V določenih primerih je potrebno določene zahteve omiliti ali se jim povsem odpovedati, če bi sicer ote ile prodajo različnih znamk zaradi praktičnih ali stroškovnih razlogov, ob upoštevanju značilnosti zadevnega trgovca.

NATANČNOST NAPRAV ZA MERJENJE FIZIKALNIH KOLIČIN V ...

Z velikimi imperiji se je različnost merskih enot poskušala omiliti. Toda niti Julij Cezar (1. st. pr. n. št.) niti kasneje Karel Veliki (742-814 ) nista uspela [7].

www.geoplin.si

V družbi Geoplin smo se na novo situacijo odzvali prožno in poskusili omiliti posledice nižje porabe zemeljskega plina, učinkov povečanega števila stečajev in omejitev poslovanja zaradi slabe likvidnosti pravnih subjektov.

Pro ti celulitu,

21 • rahlja adhezije - zarastline, vozli*ke; • globoka sprostitev celotnega telesa; • pomaga omiliti kroni*ne bole*ine; • pomo* za boljši, mirnejši spanec; • odli*na rešitev za zale an vrat, ramo; • izredna pomo* pri atrofiranih mišicah in kroni*nih obolenjih sklepov; • dihalna obolenja ...

Tehnična analiza

... Klasična optimizacija se lahko razširi v odvisnosti naših pričakovanj glede virov donosov: min p   T p −  2 p T Vp  min p   T p − 1 2 p T D   1  T  2   Dp   Prilagajanje "tuning" portfelja:  Če pričakovanja temeljijo na osnovi faktorjev potem hočemo omiliti specifična ...

Informacije za bolnike in njihove svojce

*I. DEJSTVA O SHIZOFRENIJI • Shizofrenija je psihiatriãna bolezen. • Znake shizofrenije je mogoãe obvladati ali vsaj omiliti. • Nihãe ni kriv za pojav shizofrenije.

Podjetna Slovenija jutri

Omiliti težave pri financiranju novonasta-lih podjetij ter podjetij z visokim potencia-lom rasti in razvoja • do leta 2013 omogočiti delovanje treh skladov tveganega kapitala, ki bodo de-lovali po načelu javno-zasebnega partner-stva; • s spodbudami dolžniških virov omiliti težave pri ...

KOMUNIKACIJE - KONCEPTI IN VEŠČINE

Motnjam v komunikacijskem procesu se ne moremo izogniti, lahko pa jih poskušamo omejiti in omiliti . Če vemo, kje je izvor motenj in zakaj lahko pride do njih, smo na njih pozorni, se jih zavedamo in lahko uporabimo različne načine, da se jim izognemo ali jih omejimo.

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA

Tezi diplomskega dela sta: • Podjetje pri predelavi izrabljenih svinčevo-kislinskih baterij z aktivnostmi razbremenilne logistike povzroča negativne eksternalije. • Negativne eksternalije skuša podjetje preprečiti ali v največji mo ni meri omiliti z učinkovitim obvladovanjem negativnih ...

ZdravaKava- slo [Združljivostni način]

omiliti oz. prepre čiti škodljive u činke ter omejiti koli čino pitja obi čajne kave. Je lepo darilo. Aditivi in alergeni: x(monosodiumglutamata),