Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ongeval

Elvia ongeval ziekte saf 0709

3 What was the date oft he initial medical treatment? Date 1 Which branch issuedthe insurance policy? Address Name Zip code, City BW atishetpolisnummerv an het verzekerings-Accident Code Illness Dossier no. Details insured person Questions Answers Name and initials E-mail Address Bank account no ...

MELDINGSFORMULIER ONGEVAL

oom VERZEKERINGEN OOM Global Care N.V. Postbus 3036 2280 GA Rijswijk Telefoon +31 (0)70 - 353 21 00 Fax +31 (0)70 - 360 18 73 Email info@oomverzekeringen.nl www.oomverzekeringen.nl MELDINGSFORMULIER ONGEVAL (Ook te downloaden van www.oomverzekeringen.nl) VERZEKERINGNEMER POLISNUMMER: Naam en ...

Toolbox - Een bijna ongeval

Document Nr. Versie Nr. Datum van uitgifte Pagina VD-TB-0002-2 2 18-04-2008 1 van 2 Toolbox - Een bijna ongeval Wat is een bijna ongeval ? Een bijna ongeval wordt gekenmerkt door het simpele feit dat er nog net niets ernstigs is gebeurd.

V.1bHandleiding bedrijfsongevallen

De acties die moeten worden genomen direct na het ongeval (inschakeling medische hulp etc.) worden hierin verder niet beschreven. De Arbeidsomstandighedenwet legt bij een bedrijfsongeval de verantwoordelijkheid niet alleen bij de werkgever maar ook bij de medewerker.

arbeidsongeval

Hoe en wanneer u de inspecteur bevoegd inzake de arbeidsveiligheid van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte moet brengen van een ernstig ongeval, vindt u in de artikelen 26 en 27 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de ...

Wat te doen bij ongeval?

Wat te doen bij ongeval? Om de nadelige gevolgen van een ongeval te minimaliseren dient u de volgende procedure na te leven: 1. Aangifte • Met tegenpartij: - schriftelijke aangifte verplicht, - origineel per post bezorgen (fax is vaak onleesbaar), - expertise: in recht: • wagen moet altijd ...

Aangifte van arbeidsongeval - Getroffene - Ongeval 25 Dag van ...

Verzekeringsonderneming : ..... Nummer verzekeringspolis : ..... Ongevallensteekkaart: jaar .....

0044.01.03 Aangifte Arbeidsongeval hokjes

AANGIFTE VAN EEN ARBEIDSONGEV AL Stuur dit formulier, binnen 10 werkdagen na het ongeval: 1°naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van eerste verzorging, en 2°naar de technisch inspecteur bevoegd voor de arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, indien het ...

Schadeaangifte lichamelijk ongeval - slachtoffer

Schadeaangifte lichamelijk ongeval betreft polis nummer (behalve voor arbeidsongevallen) verzekeringnemer verzekeringskantoor nummer naam (voor instelling: benaming) en adres naam en adres (of stempel)