Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ongeval

ANALYSE ONG EVAL MARTINAIR DC-10-30F, MP495 - FARO,21 DEC. 1992

Na het catastrofale ongeval met Martinair DC-10-30F op het vliegveld van Faro, Portugal, op 21 dec. 1992 werd onderzoek uitgevoerd door Portugese onderzoekers met medewerking van ondermeer Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers.

OMNIUM OPDRACHT - AANGIFTE VAN ONGEVAL

OMNIUM OPDRACHT - AANGIFTE VAN ONGEVAL Contract Polis Opdrachtgever (verzekeringsnem er) Ongeval Datum + uur Plaats van ongeval Omstandigheden : Een kopie toevoegen van het volledig ingevulde aanrijdingsformulier.

Aangifte van ziekte / ongeval / zwangerschap / bevalling ...

Aangifte van ziekte / ongeval / zwangerschap / bevalling Polisnummer: 1222222223 Dit formulier moet zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden naar de maatschappij

VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

1 [A] in te vullen door de aangever Een enkel formulier per ongeval is voldoende. Een begeleidend schrijven is niet noodzakelijk

Definitie van een ernstig ongeval waarvan een ...

Definitie van een ernstig ongeval waarvan een ongevallenverslag moet opgesteld worden (Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26) Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26 §4 : Als een ernstig arbeidsongeval in de zin van artikel 94bis, 1°, van de wet wordt beschouwd : 1. een arbeidsongeval ...

FAX : (02) 512.70.94 O N G E V A L S A A N G I F T ...

POLISNUMMER : L.O. 1.102.194 / B.A. 1.102.195 Contractuele aangiftetermijn : binnen de 8 dagen nà het ongeval INLICHTINGEN OMTRENT UW KLUB EN / OF UW FEDERATIE Benaming van uw federatie : VLAAMSE KUNSTSCHAATSENBOND vzw

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL

Vermeld alle gebeurtenissen ENde voorwerpendie daarbij een rol hebben gespeeld (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.). 35 Vorm van het ongeval (1): Code (1): 36 Materiële oorzaken (agens) (1): Code (1): 37 Werd er een proces-verbaal opgesteld ...

bouw Arbeidsongeval

Een ongeval op de weg naar of van het werk is een arbeidsongeval. Je volgt dezelfde procedure als hierboven, maar let bijzonder op: • de vaststelling van het ongeval: doe beroep op politie of getuigen (buren, voorbijgangers, …), • bij een ongeval op weg naar het werk : laat je letsels of schade aan ...

ARBEIDSONGEV ALLEN EN ONGEVALLEN OP DE WEG NAAR OF VAN HET WERK

Toepassingsgebied 1) Ongeval Een ongeval is een plotselinge gebeurtenis, die een lichamelijk letsel teweegbrengt met arbeidsongeschiktheid of de dood tot gevolg en waarvan de oorzaak of één der oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer.

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR - Te nemen ...

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden van