Sputtr.com | Alternative Search Engine

Onkruidwetenskap

DIE KURSUS BESTAAN UIT DIE VOLGENDE 8 MODULES THE COURSE ...

DIE KURSUS BESTAAN UIT DIE VOLGENDE 8 MODULES THE COURSE CONSISTS OF THE FOLLOWING 8 MODULES Modules Afrikaans English 1 Die Plant beskermingsbedryf in perspektief The Crop Protection Industry in perspective 2 Basiese Onkruidwetenskap en beginsels van Chemiese Onkruidbeheer Basic Weed Science ...

Combined Congress 2005

... Soil Science Society of South Africa / Grondkunde Vereniging van Suid-Afrika South African Society of Crop Production / Suid-Afrikaanse Vereniging vir Gewasproduksie Southern African Weed Science Society / Suider-Afrikaanse Vereniging vir Onkruidwetenskap First Announcement Date: 16 - 19 January 2012 ...

uid-Afrikaanse Vereniging vir Gewasproduksie

Ons is daarom verheug om te kan berig dat die Januarie 2005 kongres tesame met die Grondkunde Vereniging van Suid-Afrika, die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Onkruidwetenskap en die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Tuinbouwetenskappe te Potchefstroom aangebied sal word.

FIRMA KONTAK PERSONE

Modules Afrikaans English 1 Die Plant beskermingsbedryf in perspektief The Crop Protection Industry in perspective 2 Basiese Onkruidwetenskap en beginsels van Chemiese Onkruidbeheer Basic Weed Science and Principles of Chemical Weed Control 3 Basiese Plantpatologie en die beginsels van Chemiese Siektebeheer Basic ...