Sputtr.com | Alternative Search Engine

Onleesbaar

Unix shell scripting

... $1"' fi doit() {LINE=0 while read EEN<&0 do LINE='expr$LINE+1' read TWEE<&3 if ["$EEN"!="$TWEE"] then echo "$LINE""c""$LINE" echo"<$EEN" echo"---" echo">$TWEE" fi done} #hoofdprogramma if["$#"-ne2] then echo"Usage: $0 file1 file2" exit1 fi if [-r"$1"-a-r"$2"] then doit0<$13<$2 exit0 else echo "Invoerbestand(en) onleesbaar" ...

The guarantee on Q-Media appliances with unique serial ...

Wanneer het serienummer gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt werd.In deze gevallen kan Q-Media, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, de gemaakte kosten in rekening brengen.

SOL6N - SOLAR CELL TRICKLE CHARGER FOR 12V BATTERY ...

• Verwijderen of onleesbaar maken van een eventueel serienummer kan aanleiding geven tot het vervallen van de waarborg. 2. Kenmerken & inhoud • dubbel gelamineerd glas

MEDIAKIT USB 250

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als het serienummer op de toestellen is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt. QIG_Mediakit 250.book Page 6 Friday, June 1, 2007 3:03 PM

SOL6N - SOLAR CELL TRICKLE CHARGER FOR 12V BATTERY

Transportschade voortvloeiend uit onvoldoende bescherming vallen ten laste van de klant en dus niet onder de garantie. • Verwijderen of onleesbaar maken van een eventueel serienummer kan aanleiding geven tot het vervallen van de waarborg.

XPLORER 151

•Niet gedekt door de garantie is schade ten gevolge van externe invloedfactoren: bliksem, water, brand e.d. of wanneer het toestelnummer op het toestel werd gewijzigd, verwi-jderd of onleesbaar gemaakt.

klik hier indien de inhoud van deze e-mail onleesbaar is

klik hier indien de inhoud van deze e-mail onleesbaar is Nieuwsbrief Emerio - september 2009 » Visie van Emerio resulteert in sterke groei De visie van Emerio om actief te zijn op drie vakgebieden werpt duidelijk zijn vruchten af.

NETHERLANDS / NEDERLAND

De Philips-garantie vervalt indien: •Op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. •Het model- (type) of produktie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Communication of the ‘Philips Warranty’ terms

De Philips garantie vervalt indien:  Op een van de genoemde documenten iets veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.  Het model- (type) of productie- (serie) nummer op het apparaat veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

The NETHERLANDS / NEDERLAND Uw internationale garantie

De Philips-garantie vervalt indien: • Op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. • Het model- (type) of produktie- (serie) nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.