Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opravljena

Uspešno opravljena prva zunanja presoja

htz novice interne novice podjetja HTZ 17. 5. 2010, številka 5 Uspešno opravljena prva zunanja presoja Pol leta po certifikacijski presoji je bila 12. maja v HTZ ...

mere za 15diplomoJure 11

univerza v ljubljani biotehniäka fakulteta oddelek za agronomijo jure cerar stanje in razvoj sadjarstva v ob * ini lukovica diplomsko delo visokoöolski strokovni ...

MDZ Pravila 3

minutadozmage.si Pravila iger 1. V televizijskem šovu Minuta do zmage lahko nastopajo individualni tekmovalec, par ali skupina. 2. Skupina ob prijavi doloËi tudi ...

Izjavljam, da sem seznanjen, da ne morem preklicati saldacije ...

Izjavljam, da sem seznanjen, da ne morem preklicati saldacije kredite, ki mi bo na osnovi tega zahtevka opravljena

PRIMERJAVA REZULTATOV BRISA MATERNIČNEGA VRATU S HISTOLOŠKIM ...

comparison of results of cervical smears vs. histologic results of biopsy and of tissues obtained during surgery

NOVICE IZ ZAKONODAJE

DDV v poslovni praksi 1 Strokovni vestnik z nasveti, komentarji in rešitvami prakti*nih primerov s podro*ja DDV in carin za dav*ne zavezance Strokovna zalo ba ...

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

212e vpliv dol ine poroda in otrokovih parametrov na pogostost epiziotomij med prvesnicami in mnogorodkami v porodniŠnici ljubljana the impact of the length of ...

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALO BE

Priloga 4: Izjava o zaključku nalo be IZJAVA O ZAKLJUČKU NALO BE za izplačilo nepovratne finančne spodbude TOPLOTNA IZOLACIJA CELOTNE FASADE OBSTOJEČE ENO, DVO ...

IZJAVA O IZVEDBI UKREPA

Priloga 4: Izjava o izvedbi ukrepa IZJAVA O IZVEDBI UKREPA za izplačilo nepovratne finančne spodbude CELOVITA OBNOVA STANOVANJSKE STAVBE (COS) Namen B Podpisani ...

(splo\232no pravilo obdav\350itve storitev.xls)

drû. sedeûa drûava, v kateri status naro * nika (splo\232no pravilo obdav\350itve storitev.xls)