Sputtr.com | Alternative Search Engine

Opsomming

— LA Greyvenstein

Thusa Phase II: The design of a nutrition intervention education programme ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 27: No 2, 1999 OPSOMMING Hierdie artikel bespreek die multidissiplinêre en multimetodologiese navorsingsproses wat vir die ontwikkeling van 'n ...

IS JOURNALING EMPOWERING? STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THEIR ...

OPSOMMING ’n Opvoedkundige program vir Suid-Afrikaanse verpleegkundiges van verskillende kulture, gebaseer op ’n model vir kritiese ondersoek van taakverrigting (Van Aswegen, 1998), het tot hierdie navorsing aanleiding gegee.

THE CONTRIBUTION OF F.W. TAYLOR TO INDUSTRIAL AND ...

THE CONTRIBUTION OF F.W. TAYLOR TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY * E.C. THOMAS UITENHAGE OPSOMMING In die artikel word getoon dat F.W. Taylor die erkende "vader

OPSOMMING VAN BEGROTING (WEBTUISTE: www. Mosselbaymun.co. ca

OPSOMMING VAN BEGROTING (WEBTUISTE: www. Mosselbaymun.co. ca Die konsep begroting vir 2009/10 is voorgelê vir kommentaar. Die volledige begroting kan besigtig word op hul webtuiste www. mosselbaymun.co. za en gaan dan na dokumente en begrotings en trek die 2009/10 af.

THE CONCURRENT VALIDITY OF THE TECHNICAL TEST BATTERY AS AN ...

OPSOMMING Die doel van hierdie studie was om die samevallende geldigheid van die “Technical Test Battery (TTB)” in ’n Suid Afrikaanse telekommunikasie instansie te bepaal.

Health, well-being and wellness He a l t H , w e l l -b e i n ...

OpSOmming Meer as twee dekades gelede het Fritjof Capra ‘n pleidooi gelewer vir ‘n paradigmaskuif vanaf die biomediese model na ‘n meer holistiese, ekosistemiese model van gesondheid en genesing.

The household food budget of the wealthy and the poor in ...

the poor in South Africa OPSOMMING Die artikel gee ‘n uiteensetting van die voedselbe groting van huishoudings in Suid-Afrika volgens in komstegroepe.

PRINCIPLES FOR TOURIST FACILITIES ON HERITAGE SITES - Page ...

Opsomming iv List of Figures v List of Tables vii Glossary viii Introduction and background ix The development and the Vienna Memorandum ix

SCHOOL CLIMATE INSTRUMENT

Contents Acknowledgements 7. Summary 8 Opsomming 10 Chapter 1 12 Introduction 1.1. Initial problem statement 14 1.2. Background on South African schools 15 1.3.

HERZLIA MIDDLE SCHOOL

Opsomming • Taal HEBREW 8(1): Morah Kruss's class only Book 1: Shape and colour Pages 1-32 inclusive Learn all new vocabulary Read through all the poems and stories Learn the following grammar: Page 7: Masculine and feminine, singular and plural Page 12: רחאו םדוק-ךכ Page 15: לש Page 22: היה, ...