Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osebnih

GARANTNO PISMO/LETTER OF GUARANTEE

... Na kakšen način:_____ In what Way _____ Soglašam, da diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni ...

OLAP FOR PUBLIC HEALTH STATISTICS: HOW TO TURN A SIMPLE ...

Tudi zaupnost osebnih podatkov je zavarovana, saj se vse analize izvajajo na nivoju zdru enih podatkov. Čeprav podatki obsegajo vse registrirane smrtne primere v dr avi, zmo nosti strojne in programske opreme niso predstavljale omejitve.

Mobile no. Dobrodošli v Sava Hotels & Resorts. Želimo vam ...

za naslednje tržno komunikacijske namene: segmentacije, modeliranje, profiliranje potrošnikov, posredovanje ponudb, oglasnega materiala ter komunikacijo preko pošte, e-pošte, telefona, SMSa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

TRŽENJSKA STRATEGIJA ZA PRODAJO AVTOMOBILSKIH NADOMESTNIH ...

Evidenca o registriranih osebnih motornih vozilih. Avto društvo Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila in JATO Dynamics. [URL: http://www.ads-slo.org/statistika/], 2004.

SERŠ Maribor

Druga, te ja in bolj zapletena rešitev bi bila o ivitev poglobljenih osebnih razmerij, kajti odtujitev je postala del našega vsakdanjika. Moderni ljudje, mladi ali stari, bi spet pošiljali standardna pisma, uporabljali standardno (»pol jo«) pošto, pisali bi v standardni angleš*ini...

11-2010 Hotel Klass - Image katalog cdr

Ob pomembnih osebnih praznikih kot so poroke, osebni jubileji, obletnice in drugo, vam sodoben, luksuzen hotel zagotovi klimatiziran prostor z najsodobnejšo audio-vizualno opremo, po koncu dogajanja pa vas razvajamo v 24 izbrano opremljenih suitah, apartmajih in sobah.

Pa/ter h(mw=n o( e)n toi=j ou)ranoi=j, a(giasqh/tw to\ o ...

akuzativ osebnih zaimkov in kazalnega zaimka au)to/j 1. os. 2. os. 3. os. (kaz.z.) ed e)me/, me se/, se au)to/n, au)th/n, au)to/ mn h(ma=j u(ma=j au)tou/j, au)ta/j, au)ta/ me, te, ga/jo; nas, vas, jih

Lucky Break

Skupno število točk: / 58 Na koncu te prosimo, da nam zaupaš še nekaj osebnih vtisov. Katera knjiga ti je bila najbolj všeč? Ali ti katera ni bila in zakaj?

Specific Roles and Responsibilities of the Police in Victim ...

Diskriminantna analiza ni pokazala pomembnih razlik glede spola in osebnih izkušenj viktimizacije policistov. Glede števila let poklicnih izkušenj policistov pa je χ 2 test pokazal razlike v treh od enaintridesetih analiziranih primerov.

POLICIJSKE POSTAJE

Tudi pri izobraţevanju in razvoju kariere policista imajo prednost privilegirani policisti, ki so v boljših osebnih odnosih z VO PP. Pri reševanju konfliktov se VO v večini primerov posluţuje moči svoje avtoritete, le redko pa se uveljavljajo kompromisi in upoštevajo predlogi podrejenih.