Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osiguranju

10 - Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju - NN…

CROATIAN PARLIAMENT 1796 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the following: DECISION ON THE PROMULGATION OF THE LAW AMENDING THE PENSION INSURANCE LAW I hereby promulgate the Law Amending the Pension Insurance Law adopted by the Croatian ...

Document in Microsoft Internet Explorer

Microsoft Word - Document in Microsoft Internet Explorer ***** ***** ***** * * * ***** ***** ***** *! "#$%**%&#$"**'&#$"***"'#$' (*****) ***** 0*****, ***) *1 ...

11- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osig…

CROATIAN PARLIAMENT 2339 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the following: DECISION ON THE PROMULGATION OF THE LAW AMENDING THE PENSION INSURANCE LAW I hereby promulgate the Law Amending the Pension Insurance Law adopted by the Croatian ...

QLP*QRYLQDPD*

Na osnovu *lana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je donio ...

Sarajevo - Uloga farmakoekonomike u osiguranju prava ...

prvi bosansko-hercegovaČki i drugi jadranski kongres farmakoekonomike i istraŽivanja ishoda lijeČenja first bosnian-herzegovinian and second

INSURANCE ACT ZAKON O OSIGURANJU

EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i dr avne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors Please note that the translation provided below is only provisional translation and ...

UPRAVLJANJE RIZIKOM PROCENE MAKSIMALNOG SAMOPRIDRéAJA

UPRAVLJANJE RIZIKOM U OSIGURANJU I MAKSIMALNI SAMOPRIDRéAJ 1.1. OSNOVNI POJMOVI UPRAVLJANJA RIZIKOM Upravljenje rizikom je proces koji ima za cilj da zaötiti imovinu i profit organizacije smanjenjem potencijala za gubitak.

Zeb^kdhfhkb]mjZ m

AZdhg h i_gab kdhf b bg\Zeb^kdhf hkb]mjZ m AZdhg _ h[ Z\ _g m "Kem`[_ghf ]eZkgbdm JK ", [j . 34/2003 , 85/2005 (ih]e_^Z b qe . 63.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU RS

Na osnovu člana 53.stav 1. tačka 8. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:22/05) Zakonodavni odbor Narodne skupštine

Z A K O N O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Z A K O N O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih graana, obuhvaenih obaveznim zdravstvenim