Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osijeku

Content

*eurodom consists of three facilities- business, shopping and cultural, representing together the unique and modern construction unit situated on the intersection of the old city center and modern part of osijek.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

sveuĈiliŠte josipa jurja strossmayera u osijeku institut ruĐer boŠkoviĆ, zagreb poslijediplomski sveuĈiliŠni interdisciplinarni znanstveni studij zaŠtita prirode i okoliŠa meri engler, dipl. ing. fizioloŠka reakcija salate i rotkvice na toksiĈnost bakra i olova magistarski rad osijek ...

Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja ...

44 th Croatian & 4 th International Symposium on Agriculture 2 Izdavač Published by Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Faculty of Agriculture, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek Za izdavača | Publisher prof. dr. sc. Vlado Guberac Glavni ...

Časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ...

IV NAKLADNIK Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost Srećko Jelušić UREDNIŠTVO Tatjana Aparac Jelušić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, taparac@ffos.hr Marija ...

Sveučilište J.J. Strossmayera, Filozofski fakultet, Croatia ...

Milijana Micunovic Sveuciliste J. J. Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet, Croatia mmicunov@ffos.hr 76. Natasa Milic - Frayling Cambridge UK, natasamf@microsoft.com 77.

izdavački savjet

Cijena pojedinačnog primjerka je 35,00 kn. Časopis izlazi dva puta godišnje. adresa uredništva Ekonomski fakultet u Osijeku, 31000 Osijek, Gajev trg 7, tel. 031 224 400. www.efos.hr Rukopisi se ne vraćaju. glavni i odgovorni urednik Dr. Željko Turkalj urednik Dr. Vjekoslava Singer prevoditelj Rade ...

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA LIJEČNIKA ODJELA ZA ...

Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku, 2005. 6. Lončar Branka - magistarski rad: "Citološka dijagnostika u evaluaciji limfadenopatija glave i vrata", Medicinski fakultet sveučilišta u Osijeku, 2005.

Multidisciplinarni aspekt Ishrane bilja

Section 1 . Agroecology and Ecological Agriculture 46 th Croatian & 6 th International Symposium on Agriculture 32 Multidisciplinarni aspekt Ishrane bilja Boris ĐURĐEVIĆ, Vladimir VUKADINOVIĆ, Vesna VUKADINOVIĆ, Irena JUG Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni ...

Vesnica MLINAREVIĆ, Dra en RASTOVSKI, Irella BOGUT

ANGA IRANOST STUDENATA U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA INVOLVEMENT OF STUDENTS IN EXTRACURRICULAR Vesnica MLINAREVIĆ, Dra en RASTOVSKI, Irella BOGUT Učiteljski fakultet u Osijeku, Republika Hrvatska APSTRAKT Danas mladi tra e od obitelji, škole, fakulteta, medija i drugih odgojnih čimbenika ...

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

ISSN 1330-7142 UDK: 635.9:632(075.8(048) BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND DECORATIVE PLANTS Draženka Jurković, Jasenka Ćosić, Karolina Vrandečić Sveučilišni udžbenik/ Academic textbook Izdavač/ Publisher: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni ...