Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oskrbaventilnega

NUJNAMEDICINSKAPOMOČPRITEZJIH POŠKODBAH

UKREPI: bočnipoložaj, dvigmandibule, orofaringealni alinazofaringealnitubus, aspiracija, endotrahealnaintubacija, oskrbaventilnega pnevmotoraksa, umetnaventilacija, konikotomija, kisik.