Sputtr.com | Alternative Search Engine

Osrednje

Overview table for shining examples of biogas plants ...

28 29 Oczyszczalnia Ścieków Poland/ Nowy Sacz 31 30 Bioplinarna Farma Ihan Slovenia/ Osrednje-slovenska regija 34 31 Ljubljana – KOTO Slovenia/ Osrednje-slovenska regija 37 32 Bioplin Kolar Marjan Slovenia/ Pomurska regija 40 33 Bioplinarna Nemšcak Slovenia/ Pomurska regija 43 ...

Response of leek ( Allium porrum L.) to different levels of ...

Key words : Allium porrum , leek, weather conditions, yield, yield components, chemical composition IZVLEČEK ODVISNOST PORA ( Allium porrum L.) OD GNOJENJA Z DUŠIKOM V AGROKLIMATSKIH RAZMERAH OSREDNJE BOSNE IN HERCEGOVINE V poljskem poskusu na težki ilovnati zemlji v agroklimatskih razmerah osrednje ...

Prispevek k poznavanju flore okolice Ormoža \(vzhodna ...

S pomočjo opisov iz literature (Harz 1969) je bilo tako hitro jasno, da gre za vrsto Andreiniimon nuptialis - domnevno endemično kobilico iz ju nega Balkana in osrednje Italije.

Univerzalni temeljni dohodek: konec kapitalističnih protislovij?

Osrednje raziskovalno vprašanje te diplomske naloge je, ali lahko UTD ponudi transformacijo socialne dr ave ter tako omili ali celo razreši nekatera protislovja kapitalističnega ekonomskega sistema.

THE PRACTICAL VALUE OF N INFORMATION MANAGEMENT - Darija

|Maribor Public Library Shelving List Available at: http://www.mb.sik.si/datoteke/struktura/UDK_Osrednje %20enote_B1.pdf Accessed 2009-07-06 8

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

... je*Slovenija*vzorno*uredila*varstvo*človekovi h*pravic*tudi*z*Ustavo*RS*iz* leta*1991,*saj*je*dala*varstvu*človekovih*pravic*osred nji*pomen.*V*preambuli*je*tako* ob*poudarkih,*ki*so*bili*aktualni*zaradi*osamosvajanj a,*največja*pozornost*posvečena* ravno*človekovim*pravicam.*Prav*tako*pa*je*osrednje ...

Comparison of two approaches to soil strength classifications

... Parametri~vrsto}etla * Allowed soil bearing capacity Dopu{teno optere}enjetla Cone Index Konusniindeks ModuleE Modulelasti~nosti Shear strength Otportlanasmicanje Classes Razredi Soil strength descriptions Opis~vrsto}etla CI , kPa E , MPa t , kPa NGP , kPa 1 Strong soil- ^vrstotlo >500 >60 >60 >80 2 Average soil- Osrednje ...

Letno poročilo Annual report

V osrčju Notranjske , osrednje slovenske pokrajine, leži, obdano z gozdnatim grebenom Javornikov, cerkniško polje s presihajočim Cerkniškim jezerom.

No Slide Title

Zdravila z delovanjem na osrednje ivčevje (O ) •Velik dele vseh zdravil-UK -1/6 bolnikov v 1 letu (podatki za l. 1977)- enske 45 -59 let ⇒1/3 •Veliko odkritih " slučajno" ali kot nadaljevanje raziskav na starih empiričnih podatkih (prometazin ⇒klorpromazin) •Natančen mehanizem ...

STRATEGIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN AKCIJSKI NAâRT ZA ...

Ker je Pomurje gospodarsko najmanj razvita regija v Sloveniji in ima najslabše zdravstvene kazalce, lahko prebivalce pomurske regije, v primerjavi s prebivalci osrednje Slovenije, na splošno oznaãimo kot ranljivo skupino.