Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otkup

SOOP[TENIE - NEWS RELEASE Vrednosta na vkupniot otkup i proda ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot

FRUVEG EXPO BALKAN 2009

Centri za otkup i dis-tribuciju svežeg voća i povrća imaju za cilj da unaprede proizvodnju i ponudu voća i povrća iz Srbije u zemlje regiona.

Vrednosta na vkupniot otkup i proda`ba na zemjodelski ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

Otkup zlata Otkup zlata - nova cena - ISPLATA ODMAH, pozovite ...

Otkup zlata Otkup zlata - nova cena - ISPLATA ODMAH, pozovite naš broj telefona 244-7361 ili navratite u našu radnju: Zlatara Andrejević Bulevar kralja Aleksandra 130 Beograd Vršimo otkup dukata, lomljeno zlato, zubno zlato, belo zlato, zlato 14k, zlato 18k, zlato 22k, zlato 24k, zlato 999 ...

Miteco System www.mitecosystem.com

... prerada i transport industrijskog otpada Reciklaža transformatora i drugih elektroenergetskih uređaja Otkup i prodaja otpadnih ulja Otkup i prodaja otpadnog gvožđa, ...

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE OTKUP I REALIZACIJA / DIREKTNA PRODAJA PROIZVODA POLJOPRIVREDE U 2010. GODINI PURCHASE AND REALIZATION / DIRECT SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS, 2010 U 2010. godini bilježi se povećanje vrijednosti otkupa krompira za

SHAREHOLDERS WHO OWNED MORE THAN 5% OF EACH CLASS OF SECURITIES

... otkup i obrabotka na tutun i trgovija na golemo i malo uvoz-izvoz strumica tabak p.o. 04045637 akcionersko drustvo vo privatna sopstvenost konfekcija i trikotaza edinstvo p.o. 04037634 drustvo za proizvodstvo na melnicki, ...

Kompletan tekst propisa

Korišcenje stanova, odr avanje stambenih zgrada i stanova i otkup stanova vrši se u skladu sa ovim zakonom. Clan 2. Dr ava preduzima mere za stvaranje povoljnih uslova za stambenu izgradnju i obezbeduje uslove za rešavanje stambenih potreba socijalno ugro enih lica u skladu sa zakonom.

SZR KRZNARA "ZIVKOVIC"

SZR KRZNARA "ZIVKOVIC" SZR KRZNARA "ZIVKOVIC" SZR KRZNARA "ZIVKOVIC", bavi se proizvodnjom sirovog krzna od juzno-americke cincile i kunica, otkupom krzna navedenih zivotinja, otkupom koza divljaci, kao i otkupom sitne jarece i jagnjece koze za krzna, I PROIZVODNJOM BUNDI I JAKNI od navedenih ...

REVALORIZACIJAOTPLATNIH RATA zaOTKUPLJENEDRUŠTVENESTANOVE i ...

Revalorizacija Revalorizacija. REVALORIZACIJAOTPLATNIH RATA zaOTKUPLJENEDRUŠTVENESTANOVE i ODOBRENIHSTAMBENIHZAJMOVA Pod 30. junom 2009. godine vršiserevalorizacijarataprodatihdruštvenih stanovaiodobrenihzajmovazarešavanjestambenihpotrebapougovorimazakljuèenim 19. jula 1994 ...