Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otpada

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Vode, eluat otpada Water, waste eluate Odre ...

XI međunarodni simpozij

Regionalna sanitarna deponija «Mošćanica», jedna je od uspostavljenih regionalnih deponija za odlaganje bezopasnog otpada, a koja je predviĎena kao konačno rješenje za odlaganje otpada u Zeničkoj regiji za narednih 30 godina.

Komunalno gospodarstvo

Odlaganje komunalnog otpada Pod odlaganje otpada podrazmijeva se obrađivanje i trajno odla-ganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa.

Otpad uzimanje uzoraka na terenu

Kategorije otpada LISTA Q Kategorije otpada LISTA Q Q1 Ostaci od proizvodnje ili potro Q1 Ostaci od proizvodnje ili potro nje koji ni nje koji ni e nisu druga e nisu druga ije ije specificirani specificirani Q2 Proizvodi bez specifikacija Q2 Proizvodi bez specifikacija Q3 Proizvodi iji je rok ...

REPUBLIKA HRVATSKA - DRéAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC ...

PREGLED PO ŽUPANIJAMA REVIEW BY COUNTIES 690 Statistički ljetopis 2006. Statistical Yearbook 47-1. KOLIČINA NASTALOG OTPADA U 2004. QUANTITY OF GENERATED WASTE, 2004 Ukupno Total Zagrebačka županija County of Zagreb Krapinsko--zagorska županija County of Krapina-Zagorje Sisač ko ...

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

morska voda i eluat otpada Drinking water, surface and ground water, waste water, sea water and waste eluate Odre ...

ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА У ...

Posebni tokovi otpada konacno.doc. ПОСЕБНИ ТОКОВИ ...

ISKUSTVA ELEKTRE ZAGREB U DEFINIRANJU I DOKUMENTIRANJU OP

Operativno stanje selektivnog prikupljanja otpada po vrstama na mjestu nastanka i prijava otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom u HEP Distribuciji d.o.o. [8] ...

RECYCLED CLAYBRICKASANAGGREGATE FOR CONCRETE: OVERVIEW

Koncept recikliranja i ponovne uporabe građevinskog otpada. 2 Literature overview 2.1 Properties of recycled clay brick as an aggregate for new concrete 2.1.1

THE PYROLYSIS - GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY STUDY OF ...

Zbog rastuće količine recikliranog plastičnog otpada u centar pažnje dolazi plastika koja sadrži usporivače gorenja. Poznato je da su se kao usporivači gorenja koristili polibromirani spojevi koji tijekom gorenja proizvode bromirane dioksine.