Sputtr.com | Alternative Search Engine

Otrovi

FLUOR- najveća znanstvenaa prijevara 20-tog stoljeća

Fluoridi su medicinski klasificirani kao protoplazmatički otrovi, i koriste se za trovanje štakora. U septembarskom izdanju 1943.g. Žurnala Američke Medicinske Asocijacije, (the Journal of the American Medical Association), tvrdi se sljedeće, "fluoridi su generalni protoplasmički otrovi koji ...

OTROVI GLJIVA

OTROVI GLJIVA Autori: Branislav Uzelac i Anika Vlajić Danas pouzdano znamo da se gljive upotrebljavaju u ishrani ljudi već više od dve hiljade godina.

SUMPORNI IPERIT ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

600 E. Boulevard Ave. Dept. 301, Bismarck, North Dakota 58505-200 Tel: 701.328.2372 Fax: 701.328.4727 E-mail: health@state.nd. us Posjetite glavnu web-stranicu Odjela za zdravlje www.ndhealth.gov S JEVERNA D AKOTA O DJEL ZA ZDRAVLJE S UMPORNI I PERIT Č ESTO P OSTAVLJANA P ITANJA Iperit je ...

POISONS AND POISONING IN THE REPUBLIC OF DUBROVNIK - ZDRAVKO ...

This article has already been published in Croatian under the following title: ≈Otrovi u DubrovaËkoj Republici.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): pp. 45-120.

Kako spre~iti pojavu raka?

Za neke pesticide - sredstva za borbu protiv {teto~ina se zna da su jako toksi~ni, a neki od wih slu`e kao bojni otrovi. Me|utim, izvesni pesticidi pokazuju i svo-jevrsnu kancerogenost.

Excerpt of Serbian and Croatian - English Medical Dictionary*

... abbr\: Balkan nephropathy; BEN [Balkan endemic nephropathy]; Danubian endemic familial nephropathy; Southeast Europe endemic nephropathy bo ; b.o. [bez osobitosti] \abbr\: NAD [nothing abnormal detected]; unremarkable BO [biološko oru je] \abbr\: BW [biological weapons] Bot ; BOT [bojni otrovi ...

Garbage, the City i reka and the River Kada mala reka Raška ...

dovima, ovi otrovi se izlivaju direktno u reku bez ikakvog filtriranja ili prečišćavanja. Izli-vaju se u tonama, zavisno od kapaciteta ka-menjare.

EKOLOŠKA BEZBEDNOST OPASNOG TRANSPORTA ECOLOGICAL SAFETY OF ...

Za klasu 6 (otrovi i infektivne materije), dozvole izdaje Ministarstvo za kapitalne investicije. Za radioaktivne materije je nadle no Ministarstvo nauke i zaštite ivotne sredine.

TOKSIKOLOGIJA UV OD

SUDSKOTOKSIKOLOäKI ZNA Č AJNI OTROVI SUDSKOTOKSIKOLOäKI ZNA Č AJNI OTROVI * ANORGANSKI OTROVI * ANORGANSKI OTROVI * Plinoviti i lako hlapljivi * Plinoviti i lako hlapljivi - uglji č ni monoksid: - uglji č ni monoksid: uslijed nepotpunog izgaranja org. tvari i ugljena (rasvjetni plin ...

Zakon o prevozu opasnih materija

Klase 5.2 - Organski peroksidi; Klase 6.1 - Otrovi; Klase 6.2 - Gadne i zarazne materije; Klase 7 - Radioaktivne materije; Klase 8 - Korozivne (nagrizajuće) materije;