Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ovovremenski

zimskisalon winter salon

- NEPRISTOEN PREDLOG @ivotot na makedonskiot gra|anin e stesnen vo granicite koi ne se samo formalni i geografski i ne zavr{uvaat na ova par~e na{a teritorija. ^uvarite otade me|ata, ispraveni vo svoeto veli~ie i nadme-nost so prazni politi~ki argumenti, no so strogi ovovremenski pravi-la, ja ni{tat ...