Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ovulacije

Oestrus synchronization in high lactating dairy cows

Kombinacija ECP i PGP (PGPE-1) poboljšala je pojavu estrusa i ovulacija te je to potencijalno nova metoda za rutinsku sinkronizaciju estrusa i ovulacije kod mliječnih krava.

Rekombinantni luteinizirajući hormon kod bolesnica sa lošim ...

Bolesnice sa početno lošim odgovorom u toku dugog protokola stimulacije ovulacije u postupku vantelesne oplodnje imaju značajno poboljšanje uspeha pos-tupka, posmatrano u odnosu na procenat kliničkih trudnoća i porođaja, kada se u protokol stimulacije ovulacije rekombi-nantnom FSH doda ...

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

Kod 167 sproveden je kratki proto-kol stimulacije ovulacije sa GnRH agonistom ili protokol sa GnRH antagonistom. Tokom sprovođenja programa IVF, najčešće se primenjivao kratki protokol sa agonistom i to u 66% slučajeva, protokol sa antagonistom u 11%, dok su u 23% slučajeva primenjivani drugi ...

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

cije i ovulacije bila statistički značajno veća (p<0,05) u odnosu na premenstruaciju. U vrednostima gingivalnog indeksa (GI), indeksa krvarenja (IK) i recesije gingive

Značajke i nepravilnosti menstruacijskog ciklusa Menstrual ...

Najčešće je to period od 28 dana ± 7 dana tako da uredan ciklus, a to znači ci-klus u kojem je došlo do ovulacije može trajati između 21 i 35 dana.

TUMAČENJE TABELE za vreme OVULACIJE i PLODNIH DANA ...

TUMAČENJE TABELE za vreme OVULACIJE i PLODNIH DANA primetićete sledeće znake: Bazalna temperatura : dostiže najviši stepen, povećava se za 0,3 do 1 ºC u odnosu na vašu normalnu temperaturu Iscedak iz vagine : količina se znatno povećava ( P ), iscedak je bistar i gladak ( B ) i ...

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Lahtovirta i sar. zabeležili su povišene vrednosti CA 125 u toku ovulacije i menstruacije (15). U literaturi je evidentiran i uticaj još nekih faktora na nivo vrednosti CA 125 u serumu.

G.Vujic - Napokon trudna

Napokontrudna Ginekologija 1999/08/listopad Piše:dr.med.GoranVuji,specijalistginekologijeiporodništva,Poliklinika IVF,Mirogojska11,Zagreb,tel.482155 Kojidanciklusaimatispolniodnosikakoesto,naješa su pitanja.Razumijevanjeoveproblematikemogueje,aliuzpoznavanje ...

Prikaz bolesnice sa operativno korigovanom atrezijom anusa ...

Kao triger ovulacije dat je Pregnyl (humani horionski fonadotrofin) u dozi od 10 000 IJ. Dobijene jajne ćelije oplođene su primenom klasične metode IVF.

VANTELESNA OPLODNJA

NAKON POSTUPKA Nakon embriotransfera nastavljate sa terapijom koja će Vam biti preporučena nakon aspiracije jajnih ćelija, a koja će nadoknaditi hormone koji se inače stvaraju u organizmu posle ovulacije (lutealna suplementacija).