Sputtr.com | Alternative Search Engine

Oznaczane

Laboratoryjne wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek oznaczane ...

72 Forum Nefrologiczne 2010, tom 3, nr 2 i śmiertelności, dla której ciągle poszukuje się skutecznej interwencji terapeutycznej. Częs tość występowania AKI waha się od 5% u pac jentów szpitalnych do 30-50% u pacjentów z oddziałów intensywnej pomocy medycznej.

Kable przemysłowe

Niektóre rodzaje oznaczane jako XHHW-2 oferują bardzo dobre właściwości w warunkach mokrych. Podstawowe grupy oferowanych kabli firmy BELDEN przedstawiono w tablicy 1.

GRAFICZNY ZAPIS KONSTRUKCJI

Elementami przestrzeni są / rys. 2.1/: punkty; oznaczane dużymi literami alfabetu łacińskiego A, B, C, ..., cyframi arabskimi 1,2,3, ..., rzymskimi I, II, III, ..., proste; oznaczane małymi literami alfabetu łacińskiego a, b, c, ..., płaszczyzny; oznaczane literami alfabetu ...

NAFTOMET OILFIELD EQUIPMENT

byæ konstruowane, testowane oraz oznaczane w sposób odpowiedni dla jednej z tych klas. I Material Classes There are seven Material Classes which specify

Nieoksydacyjne metabolity etanolu jako markery ostatniego ...

Estry te oznaczane w materiale sekcyjnym u ludzi mogą być także pośmiertnym markerem picia bezpośrednio przed zgonem pacjenta [21]. Rutynowe bada

katalog 2011 ver2 (2)

oznaczane znakami: Thermosetting cabinets type ST and STN are put together from elements made from type SMC thermosetting material. All cabinets

Choroby odzwierzęce i ich czynniki etiologiczne w raporcie ...

Większość zakażeń wywołan a jest przez genotyp 1 wirusa wścieklizny, jednak również genotypy 5 i 6, oznaczane jako EBLV-1 i EBLV-2, występujące u nie-toperzy, są w stanie wywołać chorobę u in-nych zwierząt i ludzi.

FREZY TREPANACYJNE UCHWYTY DO FREZÓW

Wofercie posiadamy jeszcze uchwyty standardowe oznaczane literà "S", oraz uniwersalne oznaczane literà "U", aprzeznaczone do naszych wiertarek mocowa-nych elektromagnetycznie ze zintegrowanym systemem podawania ch‚odziwa (modele maszyn PRO 75 iPRO 110).

CENNIK ARTYKUŁÓW - RURY MIEDZIANE

1.3. Rury miedziane sztywne GREEN firmy FEINROHREN » rury miedziane GREEN produkowane i trwale oznaczane zgodnie z europejskim standardem EN 12735/1 » stopień całkowitej efektywności oczyszczania (residuum rozpuszczalne i nierozpuszczalne) bliskie zeru, jest znacznie niŜszy niŜ wartości ...

lab

... SANITARNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DO BADAŃ MONITORINGOWYCH WODY DO SPOŻYCIA W 2010 r. /z terenu powiatu piotrkowskiego/ Nazwa i adres organizacji macierzystej Nazwa i adres laboratorium Data zatwierdzenia laboratorium do badan monitoringowych Numer decyzji zatwierdzającej Oznaczane ...