Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pagdaralita

Bayan Ko (My Dear Country)

Laging lulumuha sa pagdaralita Ang bayan ko ng Pilipinas Lupa ng ginto at bulaklak Pagibig ang sa kanyang palad Nag-alay ng ganda at dilag At sa kanyang yumi at ganda

Buod ng Florante at Laura

si Minandro'y labis ang pagdaralita, palibhasa'y tapat na kapuwa bata. 251 "Sa pagkakalapat ng balikat namin, ang mutyang katoto'y di bumitiw-bitiw

P9 FL2EdTX L01

sa puso ko, Celia’y di ka mapaparam. 16 Itong di matiis na pagdaralita nang dahil sa iyo, O nalayong tuwa, ang siyang umakay na ako’y tumula,