Sputtr.com | Alternative Search Engine

Paggupit

Sin in g

Naipakikita ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng: 2.1 paggamit ng iba't ibang kulay sa pagguhit/pagpinta ng mga linya 2.2 paggupit/pagdikit ng iba't ibang hugis na may iba't ibang tekstura 2.3 pagbuo ng " family tree " III.

Sin in g

Naipakikita ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng: 2.1 paggamit ng iba't ibang kulay sa pagguhit/pagpinta ng mga linya 2.2 paggupit/pagdikit ng iba't ibang hugis na may iba't ibang tekstura 2.3 pagbuo ng " family tree " III.

Pangangalaga ng Balat ng mga Sanggol at Maliliit na mga Bata

Ang mga kuko ng bagong silang na mga sanggol ay kadalasang napakalambot at maaaring hindi mangailangan ng paggupit sa mga unang ilang buwan. Gayon pa man mas malumay na alisin ang talop ng tumutubong gilid ng kuko kung kinakailangan.

Ang espiritual na kapanganakan sa pamamagitan ng ...

Kung tama ang ‘yong paggupit tulad nito. Ganito ang itsura ng plaster “butterfly”. Gamitin ang “butterfly” para tapalan ang nahiwang balat.